Vláda odmítla povinné poskytování základního platebního účtu firmám

Uzákonění povinnosti bank poskytovat takzvaný základní platební účet i společnostem a všem dalším právnickým osobám vláda na svém zasedání 24. srpna odmítla. Návrh novely zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, podle vlády zásadně zasahuje do zaručené smluvní volnosti peněžních ústavů a mohl by rozšířit prostor pro finanční kriminalitu. K dalšímu projednávání v Parlamentu tak vláda zákonodárcům pošle k novele o platebním styku záporné stanovisko.

 

Dosud se povinnost poskytování základního platebního konta vztahuje pouze na účty pro spotřebitele. Skutečnost, že banky tuto povinnost nemají i vůči právnickým osobám, je podle předkladatelů novely diskriminační. Navrhovaná změna by měla podle nich zlepšit podnikatelské prostředí v Česku z hlediska přístupu právnických osob k platebním službám.

Vláda ve svém stanovisku zpochybňuje zdůvodnění předkladatelů, podle kterého by nyní banky nemusely podnikateli účet založit a znemožnily by mu tak podnikat. „Z odůvodnění návrhu totiž neplyne, zda je důvodem pro zásadní zásah do smluvní svobody hypotetická obava, nebo skutečná a doložená nemožnost některých podnikatelů získat platební účet,“ stojí ve vládním stanovisku, které dostanou zákonodárci. Čísla bankovních účtů vyžaduje například zákon o dani z přidané hodnoty pro účely registrace plátců.

Vláda navíc varuje před tím, že o zřízení základního účtu by mohly žádat jakékoli společnosti z Evropské unie, tedy i společnosti s nejasným či rizikovým předmětem podnikání. Mohly by mezi nimi být podle nich i takzvané „skořápkové firmy“, které slouží jen k přesunům peněz, v některých případech nelegálním. „Návrh by tedy vytvořil prostor pro zranitelnost českého finančního sektoru k tuzemské i zahraniční finanční kriminalitě. Dopad výše uvedených skutečností na český finanční trh by nepochybně spočíval v reputačním riziku, kterému by byly následně vystaveny i banky,“ stojí v materiálu.

Povinnost nabízet spotřebitelům základní platební účet přinesla novela zákona z roku 2016. V reakci na požadavek EU měla umožnit všem spotřebitelům z EU otevření základního platebního účtu v kterémkoli členském státě unie. Z povinnosti byla vyňata Česká národní banka a družstevní záložny.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP