ČOI odhalila porušení zákona u čtyř pětin zprostředkovatelů energií

Čtyři pětiny zprostředkovatelů energií prověřených Českou obchodní inspekcí (ČOI) v letošním prvním čtvrtletí porušily některé z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Inspekce zprostředkovatelům dala pokuty za více než 3,4 milionu korun.

ČOI provedla v prvním čtvrtletí deset kontrol zaměřených na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Porušení zákona odhalila v osmi z těchto kontrol.

ČOI v rámci kontrolní akce využila podání spotřebitelů. Pokračuje trend, kdy se poskytovatelé smluv o dodávkách energií zaměřují převážně na starší občany, které kontaktují telefonicky nebo je navštěvují přímo v místě jejich bydliště. Zneužívají jejich důvěřivosti a prostřednictvím nepravdivých a neúplných informací usilují o to, aby podepsali smlouvy o poskytování služeb a plnou moc, na základě které mohou následně činit další kroky bez jejich vědomí.

Česká obchodní inspekce zjistila, že při 8 kontrolách došlo k 18 porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • v 5 případech poskytovatelé služeb souvisejících s dodávkami energií použili klamavou obchodní praktiku, za kterou se považuje praktika, která obsahuje věcně nesprávnou informaci (nepravdivou), což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5 odst. 1)
  • v 5 případech nebyl spotřebitel řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 3 případech bylo zjištěno použití nekalých obchodních praktik, tj. praktik, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny (§ 4 odst. 1, 4)
  • ve 2 případech prodávající porušili svoji povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1)
  • ve 2 případech poskytovatelé porušili § 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 2 (klamavé opomenutí)
  • v 1 případě prodávající opomněl před rozhodnutím ohledně koupě uvést podstatné informace (§ 4 v návaznosti na ustanovení § 5a odst. 1)

V některých kontrolních případech bylo porušeno více ustanovení současně.

ČOI uložila zprostředkovatelům energií za první čtvrtletí pět pokut, dohromady za 3,42 milionu korun. Nejvyšší sankci, a to dva miliony korun, dali společnosti Envona.

Před smlouvami na dodávky energií, které se uzavírají pomocí nekalých obchodních praktik, varoval také Energetický regulační úřad (ERÚ), který letos obdržel asi 900 podání v souvislosti se zálohami a vysokými cenami energií. Asi 200 stížností již zamířilo do správního řízení kvůli porušení zákona.

Zdroj: ČOI
Foto: canva.com

Go to TOP