Ministerstvo spravedlnosti: Mgr. Aleš Novotný porušil povinnosti soudce

Ministerstvo spravedlnosti ověřilo informace týkající se uložené výtky soudci Mgr. Aleši Novotnému navrženého na místopředsedu Krajského soudu v Brně pro trestní úsek. Informace zazněla ve vysílání stanice Radiožurnál, a to 22. srpna 2022.

 

Sdělením ze dne 23. 8. 2022 byla Ministerstvu spravedlnosti zaslána výtka Mgr. Aleši Novotnému od tehdejšího předsedy brněnského soudu JUDr. Milana Bořka ze dne 21. 5. 2020. Mgr. Novotný porušil povinnosti soudce. Jako předseda senátu Krajského soudu v Brně v rozporu s ustanovením § 129 odst. 3 písm. b) trestního řádu písemně vyhotovil rozsudek po uplynutí zákonné lhůty. Ta byla prodlužována postupně od 1. 8. 2018 až do 24. 3. 2020. O prodloužení lhůty požádal soudce Novotný celkem devětkrát. Rozsudek v trestní věci vyhotovil až po 9 měsících od uplynutí již devátého prodloužení zákonné lhůty, resp. po 19 měsících od uplynutí původní zákonné lhůty.

Předseda soudu ve výtce konstatoval, že tento postup byl v rozporu s požadavkem právní jistoty účastníků řízení a skutečnosti, aby již vyhlášení rozhodnutí dosáhlo v plném rozsahu svých právních účinků, což je podstatné především u rozsudků v trestních věcech. Tehdejší místopředseda pro trestní úsek konstatoval, že k podobné situaci za 6,5 roku jeho působení ve funkci místopředsedy pro trestní úsek nedošlo. Předsedou bylo zároveň konstatováno, že neplněním povinností v podobě předkládáním žádostí o prodloužení lhůty v podstatě vyřadil místopředsedu soudu z možnosti kontroly postupu při vyhotovování rozsudku, kdy této skutečnosti si musel být nepochybně vědom.

To všechno za situace, kdy se jednalo se o spis spadající do kategorie středně velkých, kdy takové spisy podle uložené výtky vyřizují i soudci na okresních soudech, a dále pak kdy senát 46T měl od 1.1.2019 do 30.6.2020 zastaven nápad velkých věcí (nad 6000 stran) a od 1.9.2019 do 31.12.2019 dokonce veškerý nápad.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv AD

 

Go to TOP