Renomovaní autoři v létě nezaháleli a naplnili prázdninové dvojčíslo BA

Letní dvojčíslo Bulletinu advokacie, které právě vychází, přináší čtenářům řadu vysoce kvalitních odborných článků, což nedávno potvrdila i další prestižní cena Karlovarských právnických dní za nejlepší právnický časopis v České republice roku 2022, kterou Bulletin advokacie a historicky poprvé zároveň i Advokátní deník získaly.

 

Čtenářský zájem jistě vyvolá již první odborný příspěvek nazvaný „Znepřístupňování“ webů, v němž jeho autoři, odborník na trestní právo Tomáš Sokol a specialista na právo IT Vladimír Smejkal, reagují věcným i právním rozborem na dočasné znepřístupnění některých webů v souvislosti s napadením Ukrajiny Ruskou federací, odůvodněné tím, že tyto weby „šíří dezinformace“.


Následují tři rovněž velmi zajímavé trestněprávní příspěvky;
v prvním z nich se jeho autoři František Púry a Martin Richter zabývají Problematickými aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení, přičemž se soustředili především na rozbor podstaty škody a její výše v některých zvláštních případech, jako je např. škoda způsobená na internetu, na elektronických datech či škoda způsobená nákupem nepotřebného zboží a služeb, a odkazují i na dosavadní aktuální judikaturu.

Konkrétní případ, kterého se účastnil v roli obhájce, a v němž se změnilo složení soudního senátu v průběhu vyhlašování rozsudku, byl inspirací advokátovi a vysokoškolskému pedagogovi Janu Kocinovi pro druhý trestněprávní článek tohoto čísla, nazvaný Zásada bezprostřednosti v trestním řízení a změna složení senátu.

 

Jak metodologicky, tak svými závěry je pozoruhodný i třetí trestněprávní příspěvek s dlouhým, ale výstižným názvem Precedenční závaznost judikatury Ústavního soudu v praxi: Ovlivnil nález II. ÚS 482/18 rozhodování obecných soudů o podmíněném propuštění? Jeho autoři, Jana Drápalová a Jakub Drápal, na rozsáhlém vzorku usnesení o podmíněném propuštění učiněných těsně před vydáním nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 482/18, který komplexně rozebral podmínky pro podmíněné propuštění, a vzorku usnesení učiněných rok po vydání tohoto nálezu sledují, zda se v návaznosti na kritéria rozebraná Ústavním soudem změnila kvalita či argumentace odůvodnění usnesení o podmíněném propuštění. Docházejí přitom k závěru, že okresní soudy uvedený nález Ústavního soudu nijak nereflektovaly.

Z dalších odborných článků letního dvojčísla BA bychom rádi upozornili na příspěvek Radima Polčáka Soukromoprávní odpovědnost za kyberútok, který se věnuje problematice soukromoprávní odpovědnosti v typických případech úmyslně zaviněných kybernetických bezpečnostních incidentů, tedy ransomware a DDoS, a zejména pak na bohužel stále vysoce aktuální článek Tomáše Grygara a Gabriely Smrčkové K nařizování izolace a karanténních opatření před a po novele pandemického zákona, aneb skutečně postačí SMS zpráva?, který poukazuje na problematická místa nové právní úpravy nařizování karanténních opatření a izolací, jak je přinesla novela zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, účinná od 26. 2. 2022.

V aktualitách nejnovějšího čísla BA pak najdete i pozvánky na zajímavé odborné konference spolupořádané ČAK – například na mezinárodní konferenci „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských zemích“, která se bude konat 26. září 2022 ve Velké aule Karolina, a po vynucené „covidové“ pauze také pozvánku na již tradiční konferenci Právo a praxe, která se bude konat 19. října 2022 v hotelu Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1. A nelze zapomenout i na další pokračování výstavy ČAK Advokáti proti totalitě, která bude veřejnosti otevřena tentokrát v Plzni, a to od 23. 9. 2022 na adrese Smetanovy sady 2.


Krásný zbytek léta se zajímavým čtením!

Redakce AD
Foto: Bulletin advokacie

Go to TOP