K ochraně manželství jako svazku muže a ženy se ministerstva staví rozdílně

Rozdílné postoje zaujala ministerstva a další instituce k poslanecké předloze o ústavním zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Vyplývá to z jejich stanovisek ve vládním připomínkovém řízení. Některá ministerstva včetně vnitra a kultury poukazují na to, že listina základních práv a svobod by neměla sloužit k blokování práv určitých skupin lidí. Naopak gesční Ministerstvo spravedlnosti návrh pěti desítek poslanců z vládních KDU-ČSL, ODS a TOP 09 a z opozičních ANO a SPD bez bližšího zdůvodnění podpořilo. Jeho případné přijetí je však podle ministerstva především záležitost politického uvážení.

Ministr školství a právník Vladimír Balaš v připomínce za ministerstvo uvedl, že novela nestanovuje pouze jednu podobu manželství, ale zakotvuje, že pouze jedna podoba manželství musí být chráněna zákonem. „Zákonodárce tak může následně ochranu manželství rozšířit i na stejnopohlavní páry, pouze u manželství jako svazku muže a ženy by nebylo možno tuto ochranu zákonem odepřít,“ napsal. O uzákonění možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví se zasazuje jiná skupina poslanců, vláda se k její novele občanského zákoníku postavila už dřív neutrálně. Ministr Balaš soudí, že navrhovaná změna ústavní listiny by mohla následně vyústit do nerovného zacházení s lidmi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí míní, že zásahy do listiny by měly být jen výjimečné. „Z občanského zákoníku jednoznačně vyplývá, že manželství je trvalý svazek muže a ženy. V tomto kontextu by se tedy navrhovaný ústavní zákon mohl jevit jako nadbytečný,“ uvedlo v připomínce, v níž vládě doporučilo zaujmout neutrální postoj. Podle generálního sekretáře Ústavního soudu JUDR. Vlastimila Göttingera by se měl ústavní pořádek měnit jen tehdy, pokud si to vyžádají historické okolnosti nebo naléhavé celospolečenské potřeby. K obsahu novely se Göttinger vyjadřovat nechtěl.

Proti ústavní ochraně manželství jako svazku muže a ženy se postavili pirátští ministři pro místní rozvoj a zahraničí PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., a Bc. Jan Lipavský. Pirátská strana patří k hlavním zastáncům uzákonění možnosti uzavírání manželství i pro homosexuální páry. Podle Bartoše vyvstává otázka, proč by neměly být chráněny rovněž svazky stejnopohlavních párů. „I v těchto svazcích jsou vychovávány děti, k jejichž ochraně předmětné ustanovení listiny směřuje,“ poznamenal. Lipavský se v souvislosti s navrhovanou změnou listiny obává zhoršení životní situace pro stejnopohlavní páry. Ukotvením manželství jako svazku muže a ženy by se zmenšila pravděpodobnost, že v budoucnu bude možné manželství stejnopohlavním párům umožnit, míní.

Naopak kladné stanovisko poslala vládě Česká biskupská konference. Vyzdvihla především „nezastupitelný význam manželství jako svazku muže a ženy pro vznik rodiny, která tvoří nejvhodnější prostředí pro vzájemnou podporu svých členů, tedy jak pro plození a výchovu dětí, tak pro zajištění péče o stárnoucí rodiče“.

Z přehledu vyplývá, že kabinet obdržel k ústavní předloze devět záporných stanovisek a tři kladné. Dalších sedm institucí se k novele postavilo neutrálně včetně třeba Ministerstva financí, podle něhož je rozhodnutí na Parlamentu. „Jedná se o rozhodnutí politické, založené na základě představ o uspořádání společnosti, které většina společnosti vnímá jako žádoucí a prospěšné,“ uvedlo.

V minulém volebním období poslanci stejné předlohy jen rozjednali. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP