Senátor navrhuje, aby soudy uznávaly rozhodnutí o osvojení vydaná v cizině

České soudy by podle senátora Mgr. Václava Lásky měly uznávat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dětí českými občany v případě stejnopohlavních párů. Navrhl kvůli tomu změnu zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Senát se má jeho návrhem zabývat na své 16. schůzi, která bude zahájena ve čtvrtek 9. září 2021.

 

Cílem návrhu není úprava problematiky adopce stejnopohlavními páry na území České republiky, ale uznání faktického a právního vztahu, který je založen na rozhodnutí cizozemského soudu,“ uvedl senátor Láska ve zdůvodnění předlohy. Změna by podle něj mohla pomoci také dalším osvojitelům z řad českých občanů, jimž české soudy neuznaly zahraničí rozhodnutí o osvojení.

České soudy nyní mohou uznat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dítěte, které je cizím státním příslušníkem, v případě českých občanů za podmínky, že „se to nepříčí veřejnému pořádku a nebrání tomu výlučná pravomoc českých soudů a osvojení by bylo přípustné i podle hmotněprávních ustanovení českého práva“. Občanský zákoník pak stanoví, že osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů, výjimečně i jiná osoba.

Senátor svou novelou chce větu o přípustnosti uznání osvojení ze zákona o mezinárodním právu soukromém vyškrtnout. Podle něj totiž kvůli ní není možné, aby české soudy uznávaly cizí rozhodnutí o osvojení stejnopohlavních párů.

Jako příklad uvedl Václav Láska kauzu českého občana, který se svým partnerem z Trinidadu a Tobaga neuspěl u Okresního soudu v Nymburku se žádostí o uznání rozhodnutí soudu v New Jersey o osvojení dvou nezletilých dětí, občanů USA. Ústavní soud následně podle senátora odmítl zrušit napadenou pasáž ze zákona o mezinárodním právu soukromém s tím, že o takové změně zákona má rozhodnout Parlament.

Ustanovení, které má novela zrušit, bylo podle Václava Lásky do zákona včleněno ve snaze zabránit českým občanům v účelovém obcházení českého zákona osvojováním v zahraničí. Senátor považuje pro takovéto případy za dostatečné to, že by soudům v zákoně zůstala možnost neuznat osvojení v případech příčících se veřejnému pořádku.

Osvojení stejnopohlavními páry umožňuje podle senátora 18 zemí Evropské unie. Sexuální orientace nemá vliv na schopnost být dobrým rodičem, poznamenal Václav Láska s odkazem na odborníky na danou problematiku. Podotkl také, že fakticky jsou v Česku vychovávány stovky až tisíce dětí dvěma matkami či dvěma otci. Za rodiče je státem uznán jen jeden z nich, což komplikuje právní vztahy dítěte a druhého z partnerů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP