Přístup do německého obchodního rejstříku je bez registrace a poplatků

Dlouhá léta nebyl německý obchodní rejstřík jen tak dostupný pro veřejnost, ačkoliv i v naší sousední zemi platí princip jeho publicity. Kdo do něj chtěl nahlédnout, musel si zřídit účet na stránkách Společného registrového portálu spolkových zemí, vyčkat na potvrzení registrace poštou a za každý dokument, který si tam chtěl prohlédnout, musel zaplatit správní poplatek. Obyčejný neověřený výpis tak vycházel například na 4,50 EUR (cca 110 Kč). To se změnilo od 1. srpna 2022, kdy nabyl účinnosti zákon k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151, který má přispět k digitalizaci v oblasti práva obchodních korporací.

 

 

Uvedená směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 totiž počítá s tím, že poplatky za získání listin a určitých údajů z obchodního rejstříku nesmějí být vyšší než administrativní náklady s tím spojené, některé musejí být dostupné dokonce bezplatně. Německý zákonodárce se z tohoto důvodu rozhodnul, že zruší všechny poplatky pro elektronické nahlížení do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je proto nyní dostupný na stránkách Společného registrového portálu spolkových zemí bez registrace a poplatků. Za stejných podmínek tam lze nyní také nahlédnout do registru spolků, partnerských společností a družstev.

 

Další novinku v Německu, kterou přináší zákon implementující shora uvedenou směrnici, je možnost založit společnost s ručením omezeným (GmbH, UG (haftungsbeschränkt) online bez fyzické návštěvy notáře. Spolková notářská komora spustila k tomuto účelu webový portál, kde lze tento proces zahájit. Zápis zakladatelské listiny probíhá za pomoci videokonference. Účastníci přitom prokážou svou totožnost elektronickou občankou (eID), kterou je třeba vyčíst přes rozhraní NFC mobilního telefonu mobilní aplikací pro Android anebo iOS, která byla vydaná Komorou. Pro tento způsob prokázání totožnosti by měla být využitelná také česká elektronická občanka.

U některých změn v obchodním rejstříku – jako například u zápisu nového jednatele, anebo změně obchodní adresy společnosti – lze nahradit cestu za notářem též online schůzkou na dálku.

K prvnímu online založení GmbH došlo již 1. srpna těsně po půlnoci. Zakladatel společnosti se zdržoval v Berlíně, zatímco notář byl v jeho kanceláři v Mnichově.

 

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE, působí jako advokát a Rechtsanwalt s kanceláří v Praze a také jako vědecký referent pro české a slovenské právo na Institut für Ostrecht v Regensburgu
Foto: canva.com a archiv autora

Go to TOP