MS jmenoval prozatímní věřitelský výbor Sberbank, mezi 7 členy je i ČNB

Aktualizováno

Městský soud v Praze dne 4. srpna jmenoval prozatímní věřitelský výbor zkrachovalé banky Sberbank. Tvoří jej sedm členů, mezi nimiž jsou spolu s dvěma fyzickými osobami Česká národní banka, Garanční systém finančního trhu, Kraj Vysočina, sázková firma Tipsport.net a státní podnik Čepro. Vyplývá to z usnesení soudu.

Soud v Praze zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ, která měla vazby na Rusko před týdnem, minulý pátek. Žádost o insolvenci na sebe podala sama banka, která je v úpadku ve formě platební neschopnosti i předlužení. Prozatímní věřitelský výbor má bdít nad zájmy věřitelů. Jeho složení, které ustanovil soud, se liší od návrhu, který minulý týden podala likvidátorka Sberbank a který navrhoval pět členů výboru. Vedle ČNB, Vysočiny a Garančního systému finančního trhu, který je největším věřitelem banky, podle něj měly být členy brněnská městská část Brno-střed a brněnská společnost Stema-tech.

Soud ve svém ustanovení podepsaném soudkyní JUDr. Luďkou Horajsovou uvedl, že členy prozatímního věřitelského výboru soud nominuje podle své úvahy při požadavku, aby byly zastoupeny skupiny zajištěných i nezajištěných věřitelů. První následující schůze věřitelů má pak jmenovaný výbor buď potvrdit ve funkci, čímž ho ustanoví věřitelským výborem, nebo ho ve funkci nepotvrdí a ustanoví věřitelský výbor ve zvoleném složení.

„Členové prozatímního věřitelského výboru jsou povinni při výkonu své funkce postupovat s odbornou péčí a odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobili porušením svých povinností nebo neodborným výkonem své funkce. Společnému zájmu věřitelů jsou při výkonu funkce povinni dát přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob,“ uvedl soud.

Například Tipsport.net podle soudního usnesení přihlásil pohledávku 170,4 milionu korun a Čepro přesahující 299 milionů. Garanční systém finančního trhu má za bankou právo na vyplacení náhrady vkladů jejím klientům.

V insolvenčním návrhu se uvádí, že závazky dlužníka převýšily ke konci června hodnotu jeho majetku asi o 151 milionů korun, ke konci července by měly závazky převyšovat jeho majetek zhruba o 605 milionů korun. Banka měla ke konci června desítky tisíc věřitelů, vůči kterým eviduje závazky 61,762 miliardy korun.

 

Majetek české banky Sberbank CZ podle Finančního analytického úřadu (FAÚ) nepodléhá protiruským sankcím. Na svém webu to uvedla Sberbank CZ, která zveřejnila také stanovisko FAÚ. Podle FAÚ, který spadá pod ministerstvo financí, sice ruská Sberbank českou Sberbank CZ formálně vlastní, ale neovládá ji.

Vážné komplikace pro insolvenční řízení s českou částí ruské bankovní skupiny Sberbank v podobě zmrazení účtů kvůli sankcím by tedy hrozit neměly. Podle FAÚ majetek Sberbank CZ zmrazení nepodléhá, protože česká firma není ovládána ruskou Sberbank. „Úřad si zároveň není vědom žádných skutečností nasvědčujících tomu, že sankcionovaná osoba (ruská Sberbank) majetek společnosti Sberbank CZ drží či že jí tento majetek náleží,“ píše se v rozhodnutí FAÚ.

Sberbank CZ je však podle úřadu vázána nařízením, podle kterého nesmí žádné peníze ani hospodářské zdroje přímo, ani nepřímo zpřístupnit žádným sankcionovaným osobám, včetně ruské Sberbank. „A musí zmrazit jakékoli finanční prostředky či hospodářské zdroje jakékoli sankcionované osoby, jež se u ní nachází,“ doplnil FAÚ.


Zdroj: ČTK

Foto: AD

Go to TOP