Téměř třetina lidí se někdy dostala do právního sporu, obvykle se soudí rodina

Společnost D.A.S. pojišťovna právní ochrany provedla společně s výzkumnou agenturou IPSOS průzkum na reprezentativním vzorku tuzemské populace, kde mapovala chování Čechů v oblasti právních služeb. Výsledky ukázaly, že 29 % lidí se již někdy dostalo do právního sporu, přičemž se nejčastěji jednalo o rodinné záležitosti nebo dědictví. Právních služeb využila více než polovina z nich.


Rodinné spory jsou čím dál častější

Výsledky průzkumu ukázaly, že z těch, kdo se dostali do právního sporu, využilo 60 % právních služeb, jen v posledním roce pak jedna pětina dotazovaných. Pokud si právníka nenajali, tak z obavy vysoké ceny nebo z důvodu, že si chtěli vyřešit problém sami. Nejméně často využili právní služby mladí lidé (18–24 let), nejvíce pak lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Suma, kterou Češi utratili za právní služby, se nejčastěji pohybovala do 10 000 korun, více než 10 000 korun zaplatilo za právní služby 18 % lidí.

Stejně jako v roce 2018 se spory nejčastěji týkaly rodinných vztahů a dědictví, přičemž podíl právních sporů v této oblasti se ještě o 6 % zvýšil (29 % v 2021, 23 % v 2018). Častěji se pak v rámci rodiny soudí ženy (35 %) než muži (25 %). Na druhém místě se v Česku umístily spory v oblasti zaměstnání (14 %) týkající se například dlužné mzdy či neoprávněného vymáhání škody a na třetím místě jsou sousedské spory (11 %). „Další častá příčina sporů, která vychází jak z průzkumu, tak naší praxe, se týká motorismu – ať už například pokut v zahraničí nebo třeba pojistného plnění v oblasti havarijního pojištění,” doplňuje Mgr. Jitka Chizzola, která již téměř 30 let stojí v čele společnosti D.A.S. pojišťovny právní ochrany.


Mladí lidé jsou vůči právním službám skeptičtí

Více než polovina lidí by si v případě právního sporu najala právníka, přičemž v rámci teoretického zvažování najmutí právníka nezáleží na vzdělání dotazovaného. Častěji by si právníka najaly ženy (61 %) a zájem o služby se zvyšuje také s rostoucím věkem respondentů (64 % 54 a více let). Důvěru v právníky tedy nemají spíše mladí lidé od 18 do 24 let (35 %), taktéž častěji chtějí problém vyřešit sami (45 %).

Lidé by si nejčastěji nenajali právníka proto, že tyto služby považují za příliš drahé (70 %), někteří deklarují, že by problém dokázali vyřešit sami. Třetina dotazovaných však přiznává, že netuší, kolik právní služby stojí. „Průzkum ukazuje, že je v rámci českého trhu v oblasti právních služeb stále prostor pro osvětu. Pokud je daný člověk informovaný, může se vhodně rozhodnout o tom, jaký postup v případě hrozícího právního sporu zvolí. Proto se snažíme veřejnost edukovat, a to například pomocí portálu pravoprovsechny.cz,” říká Jitka Chizzola.

S vyřešením právních sporů, stejně tak s úsporou případných nákladů za právníky, může pomoci pojišťovna, pokud má klient sjednáno tzv. pojištění právní ochrany. Povědomí o právním pojištění zůstalo na stejné úrovni jako v roce 2018, tedy 62 % lidí už o tomto typu pojištění někdy slyšelo. Jen 18 % Čechů slyšelo o konkrétních firmách poskytujících právní pojištění, společnost D.A.S. pojišťovnu právní ochrany zná však 36 % lidí. Po vysvětlení, co obnáší pojištění právní ochrany, by téměř polovina Čechů měla o tento produkt zájem.

Zdroj: D. A. S.
Foto: canva.com

Go to TOP