Okresnímu soudu v Ostravě chybí 27 přísedících

Ostravskému okresnímu soudu chybí téměř tři desítky přísedících. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují zastupitelé, proto město hledá nové zájemce o tuto pozici. K jejich návrhu se pak vyjádří předseda soudu a následně je přísedící zvolen zastupitelstvem města.

„Aktuálně působí u Okresního soudu v Ostravě 143 přísedících a město nyní hledá dalších 27. Část v současnosti působících přísedících s ohledem na vyšší věk či další okolnosti nehodlá ve své funkci dál pokračovat,“ uvedla mluvčí magistrátu Mgr. Gabriela Pokorná. Dodala, že téměř třetina přísedících, kteří nyní působí u ostravského okresního soudu, je starší 70 let. Další takřka třetině je více než 60 let.

Podle mluvčího soudu Mgr. Dalibora Zechy má přísedící zvýšit transparentnost jednání. „Jejich přínos tkví v tom, že to nejsou odborníci v oblasti práva, ale většinou to jsou odborníci, kteří rozumí danému odvětví, protože přísedící vystupují v pracovně právních vztazích či trestních řízeních, takže mohou přinést obecný nadhled do toho soudního rozhodování,“ uvedl mluvčí Zecha. Při rozhodování nejprve hlasují přísedící, a to mladší před starším, a na závěr hlasuje soudce. „Hypoteticky se tak může stát, že bude i přehlasován,“ uvedl Mgr. Zecha.

Podle něj předseda soudu stanovil, že v Ostravě je u okresního soudu potřeba 170 přísedících a 27 jich tak nyní chybí. „Zatím to zvládáme, nemá to žádný přímý dopad, ale do budoucna by to problémem mohl být, a to především v tom, že zbylí přísedící by byli neúměrně zatěžováni.“ Podle něj zájem o funkci přísedícího zřejmě výrazně ovlivňuje také odměna za tuto činnost, která činí 150 korun za jednací den a nezměnila se už od roku 1996.

Přísedící jsou voleni na dobu čtyř let. Spolu se soudci se podílejí na rozhodovací činnosti soudů a jsou součástí příslušného soudního senátu. Senát okresního soudu tvoří předseda senátu a dva přísedící, kteří rozhodují ve věcech trestních a pracovněprávních. Při rozhodování senátu má hlas přísedícího stejnou váhu jako hlas soudce.

Zdroj: ČTK
Foto: justice.cz

Go to TOP