Výcvik v mediaci pořádaný PF UP v Olomouci je příležitostí i pro advokáty

Vzdělávání v mediaci, které připravila Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v období říjen a listopad 2022, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou.

 

Je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro efektivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reaguje na poptávku po vzdělávání v mediaci v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím zapsaným mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpovídá složení lektorského týmu.


Bližší informace jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách Právnické fakulty UP, stejně jako přihláška do kurzu.
Kontaktní osobou pro případné další dotazy je Mgr. Michaela Šrámková, michaela.sramkova@upol.cz, T: 585 637 507.


Zdroj: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Foto: PF UP

 

 

Go to TOP