Ministerstvo spravedlnosti bude lépe odměňovat soudní znalce i tlumočníky

Ministerstvo spravedlnosti chce zvýšit odměnu pro soudní znalce z dosavadních 300 až 450 korun za hodinu na 800 až 1000 korun za hodinu. Soudní tlumočníci mají nově dostávat 750 korun za hodinu, překladatelé pak 550 Kč za každou započatou normostranu textu. Návrhy příslušných vyhlášek rozeslal úřad do připomínkového řízení.


Sazby znalců i tlumočníků jsou podle ministerstva i expertů dlouhodobě podhodnocené. Do ledna 2021, kdy nabyla účinnosti nová právní úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti, činila výše hodinové odměny 100 až 350 korun. Původně se počítalo s tím, že odměny podstatně vzrostou již loni a část znalců poukazovala na to, že schválené navýšení na 300 až 450 korun bylo zcela nedostatečné. Podle ministerstva však nebylo vyšší přidání možné s ohledem na to, že státní rozpočet ovlivnily dopady koronavirové pandemie.

K revizi systému odměňování znalců a tlumočníků se pak letos v lednu zavázala v programovém prohlášení současná vláda. Zohlednila mimo jiné to, že zákon klade na znalce nové nároky například ohledně povinného sjednání profesního pojištění a také zvýšil jejich náklady, třeba na obstarání odpovídajícího technického zázemí a přístrojového vybavení.

Stanovení hodinového znalečného na 800 až 1000 korun má znaleckou profesi zatraktivnit a přispět k tomu, aby znalci byli pro stát dostupní a nedávali přednost komerčním posudkům, u nichž si mohou cenu smluvně dohodnout se zadavatelem. Vyšší znalečné od státu by měli experti dostávat u posudků zadaných od 1. ledna příštího roku.

Zvýšení odměn tlumočníků a překladatelů má obdobně vést k tomu, aby měl stát k dispozici dostatečný počet expertů ve všech potřebných jazycích. Nový návrh rozlišuje výši odměny tlumočníka a překladatele, protože tlumočnickou činnost pokládá za náročnější.

Ministerstvo spravedlnosti odhadlo, že výdaje na znalečné po změně vzrostou oproti loňskému roku o zhruba 620 milionů korun na celkových 1,1 miliardy. Náklady na tlumočníky a znalce mají oproti loňským 130 milionům korun vzrůst o dalších zhruba 99 milionů. Konečná částka však může být vyšší, protože poptávku po znaleckých i tlumočnických a překladatelských službách mohl rovněž ovlivnit covid-19 a s ním spojená nižší míra kriminality.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP