NBÚ znovu navrhuje novelu zákona o ochraně utajovaných informací

Upravit definici utajované informace či snížit administrativní zátěž v souvislosti s osvědčeními a doklady o bezpečnostní způsobilosti by měla novela zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kterou předložil k připomínkám Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Úprava z velké části kopíruje předlohu, kterou na návrh NBÚ schválila předchozí vláda v červnu 2020, ve Sněmovně však následně do voleb nedospěla ani do prvního čtení.NBÚ v novele připomíná, že aktuální úprava je účinná od roku 2006 a nejrozsáhlejší úpravy nastaly před deseti lety. Od té doby však vyplynuly některé poznatky, na jejichž základě jsou nutné další úpravy. S nimi počítal už předpis schválený minulou vládou. „NBÚ doplnil tento původní návrh o několik dílčích změn vycházejících především z aplikační praxe a nyní jej opětovně předkládá k projednání a schválení kompetentním orgánům,“ stojí v návrhu.

Změnou definice utajované informace reaguje NBÚ na to, že ta nynější podle úřadu nepokrývá všechny možné podoby utajované informace. „Cílem precizované definice je zohlednit též ústní, obrazovou nebo zvukovou podobu utajované informace, neboť utajovaná informace může existovat, aniž by byla zachycena na nějakém nosiči,“ stojí v návrhu. Definována tak má být jako informace v jakékoliv podobě označená podle zákona, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR nebo může být pro její zájmy nevýhodné.

To s sebou přináší nutnost popsat utajovaný dokument, na kterém je informace zaznamenána. „Doposud v zákonné právní úpravě chyběl, kdežto praxe a prováděcí právní předpisy s tímto pojmem pracují každodenně,“ stojí v návrhu. Utajovaným dokumentem by se tak podle předpisu měl rozumět jakýkoliv záznam utajované informace bez ohledu na jeho podobu.

Nově by měla být také delší platnost osvědčení fyzické osoby a podnikatele. Pro informace v režimu tajné a důvěrné by se prodloužila na deset let ze současných sedmi, respektive devíti let. U přísně tajných informací by zůstala pětiletá lhůta. „Uvedená úprava je v souladu s úpravou NATO a současně sníží administrativní zátěž držitelů osvědčení,“ píše NBÚ.

Ochranu utajovaných informací změna podle úřadu neohrozí, protože i nadále po celou dobu platnosti osvědčení fungují kontrolní zákonné mechanismy, zda držitelé stále splňují podmínky. Na dvojnásobek z nynějších pěti let by se měla prodloužit i platnost dokladu o bezpečnostní způsobilosti.

NBÚ předložil materiál k připomínkám dalším úřadům, které mají čas na jejich zpracování do 26. srpna. Poté jej projedná vláda a následně případně Parlament.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP