Konference Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi odkryje závažné téma

Na konferenci, která se bude konat 25. a 26. srpna 2022 v Olomouci a kterou spolupořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Česká biskupská konference, vystoupí odborníci z kanonického i světského práva, psychologie i psychiatrie.

 

Svůj příběh přednese oběť, která byla přímo zasažena sexuálním trestným činem v církvi. Budou prohlubovány znalosti v oblasti viktimologie, terapie a postupů při vyšetřování sexuálních deliktů v církvi. Bude rovněž diskutováno nastavení preventivních pravidel k eliminaci tohoto nežádoucího jevu v církvi.

Konference Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi navazuje na kurz celoživotního vzdělávání (CŽV), který byl vytvořen za účelem zvýšení kvalifikace a odbornosti pracovníků církevních soudů při řešení sexuálních deliktů. Předchozí absolvování kurzu celoživotního vzdělávání však není podmínkou pro účast na konferenci.

Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření sexuálních deliktů v církvi, které jsou nezbytným předpokladem pro spravedlivé, účinné a rychlé prošetření věci s přihlédnutím k právům osob dotčených trestním řízením. Smyslem konference je též navázání osobních kontaktů a sdílení zkušeností mezi pracovníky jednotlivých diecézí, kteří tuto problematiku mají řešit, a rovněž seznámení se se zkušenostmi odborníků zabývajících se těmito delikty z pohledu světského trestního práva, psychiatrie či psychologie. Účelem konference bude i prodiskutování možných preventivních opatření do budoucna.

Účastníci konference budou seznámeni s nejnovějšími církevními právními dokumenty v oblasti šetření sexuálních deliktů, jejich praktickou aplikací, jurisprudencí církevních institucí v této oblasti, s následky sexuálních deliktů u obětí, s možnostmi terapie, preventivních opatření a s postupy ve světském trestním právu při šetření deliktů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti.

Termín konference: 25. – 26. 8. 2022
Místo konání: Aula CMTF, Univerzitní 22, 779 00 Olomouc
Účastnický poplatek: 400 Kč
Účastníci mají možnost ubytovat se v kněžském semináři v Olomouci – zájemci mohou kontaktovat p. Libora Botka, e-mail l.botek@volny.cz, tel. 603 341 536.

Přihláška: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2518/detail/terms


Zdroj: CMTF UP Olomouc

Foto: cmtf.upol.cz

 

Go to TOP