Právě vyšlo ÚZ, jež je souborem právním předpisů vztahujících se k Ukrajině

V posledním červencovém týdnu vyšlo ÚZ č. 1498 právních předpisů souvisejících s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu a upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinským uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního zabezpečení, humanitárních dávek a dalších podpory.

Dále jsou zde předpisy obsahující opatření v oblasti zaměstnanosti, školství, daní, územního plánování a stavebního řádu. Protože některé z těchto předpisů již byly novelizovány, obsahuje tato publikace jejich aktuální znění.

Publikaci vydal Sagit, a. s., podle stavu k 18. 7. 2022 v rozsahu 48 stran – ISBN: 978-80-7488-538-9.


Zdroj: Sagit

Foto: Sagit; canva.com

Go to TOP