Tématem pátého Středočeského právnického dne byla insolvence

Stálá konference českého práva uspořádala v pondělí 25. dubna sympozium na téma Insolvence – před covidem, v pandemii i po covidu. Sedm desítek účastníků se sešlo v CEVRO Institutu v Praze k debatě, která se konala pod záštitou předsedy Krajského soudu v Praze JUDr. Ljubomíra Drápala.

 

Sympozium zahájil moderátor akce JUDr. Karel Havlíček, který vzápětí předal slovo prvnímu z řady řečníků Mgr. Rostislav Krhut z Nejvyššího soudu ČR hovořil jednak o pravidlech pro oddlužení podnikatelů, jež by podle něj měla být stejná jako u každého dlužníka, a jednak se věnoval problematice úvěruschopnosti oddluženého dlužníka.

Další příspěvky přednesli soudci Krajského soudu v Praze – první z nich, JUDr. Jitka Drobná (na snímku vpravo) se ve svém příspěvku zabývala oddlužením po novelách insolvenčního zákona. „Soud musí odpovědně zkoumat dlužníkovu poctivost,“ zdůraznila mimo jiné.

Nedostatky podání insolvenčních správců a problémy jejich odměňování zkoumala JUDr. Naděžda Křivánková. Asi největším problémem při určování odměny insolvenčního správce v současné době je výše odměny za přihlášky. V tomto směru je česká rozhodovací praxe poněkud nejednotná v tom, zda náleží insolvenčnímu správci odměna podle počtu přezkoumaných přihlášek, nebo podle počtu přihlášených věřitelů. Tato rozdílnost názorů panovala dokonce i u Vrchního soudu v Praze,“ konstatovala ve svém vystoupení Naděžda Křivánková.

JUDr. Miroslav Kalný, Ph.D., se věnoval nedostatkům v podání účastníků v incidenčních sporech, Mgr. Zuzana Hemelíková mluvila o odpovědnosti za škodu v souvislosti s insolvenčním řízením a její kolega JUDr. Michal Tomáš zkoumal průnik trestního a insolvenčního práva.

Poslední přednášející, místopředseda Krajského soudu v Praze JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., se soustředil na aktuální vývoj a působení tzv. postcovidového syndromu v insolvencích.

Na fotografii zleva: JUDr. Karel Havlíček, JUDr. Ljubomír Drápal a JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.

Sympozium uzavřel předseda Krajského soudu v Praze JUDr. Ljubomír Drápal, který ocenil jak vystoupení jednotlivých řečníků, tak i možnost, že si po delší době mohli své názory sdělovat osobně a bez roušek.

 

Zdroj: Stálá konference českého práva
Foto: SKČP

Go to TOP