Lidé by mohli více ovlivnit volbu obecních zastupitelů, letos ale ještě ne

Občané by do budoucna mohli získat větší vliv na zvolení konkrétních kandidátů na obecní zastupitele. Posílit většinové prvky v komunálních volbách má novela, kterou předložilo 12 senátorů kolem místopředsedy horní komory Jiřího Oberfalzera a kterou podpořil dne 27. července v prvním kole projednávání Senát. Před dalším schvalováním novelu posoudí senátní ústavně-právní výbor a výbor pro veřejnou správu, a také ústavní komise.

Autoři předlohy navrhli, aby mandát získali nejprve kandidáti, kteří by jmenovitě dostali potřebný počet hlasů. Podle současného systému se přednostní hlasy pro ně započítávají spíše volebním uskupením, za něž kandidují.

Novela vychází z návrhu proměnlivě smíšeného volebního systému, který v únoru v Senátu představil politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci. Návrh počítá s tím, že by hlasy pro konkrétní kandidáty byly při rozdělování mandátů započítávány odděleně od hlasů pro volební uskupení. Český statistický úřad by měl nejprve zjistit mandátové číslo pro každou obec zvlášť, tedy kolik hlasů je třeba k zisku křesla zastupitele. Na jeho základě by pak stanovil, kolik křesel bude rozděleno podle většinového systému mezi kandidáty volené jmenovitým hlasováním a kolik křesel bude rozděleno podle poměrného systému mezi kandidáty volebních uskupení.

Poměr mezi jednotlivými způsoby rozdělení mandátů by podle nového způsobu určili voliči tím, kolik z nich by volilo strany a kolik jednotlivé kandidáty. Pokud by například třetina hlasů ve volbách patnáctičlenného zastupitelstva připadla stranám, podle poměrného systému by takto bylo rozděleno pět křesel v zastupitelstvu. Zbývajících deset křesel by pak připadlo preferovaným kandidátům v pořadí podle toho, kolik by obdrželi hlasů. Kandidáti, kteří by mandát získali podle většinového systému, by pak vypadli z rozdělování mandátů podle poměrného systému.

Návrh podle politologa Lebedy zachovává dosavadní způsob označování volebních lístků, kdy si lidé mohou vybrat buď stranu, nebo jednotlivé kandidáty podle počtu členů zastupitelstva. Nadále by mohli obě formy zkombinovat tím, že by křížkem označili několik preferovaných kandidátů bez rozdílu politické příslušnosti a také jednu ze stran, přičemž z její kandidátky by dostali jejich hlas kandidáti v počtu, který by chyběl do naplnění zastupitelstva.

Nový způsob přepočítávání mandátů by podle Lebedy mírně posiloval silnější strany na úkor slabších, na druhé straně by ovšem umožnil volbu osobností na úkor stran. Na základě dosavadních hlasování v komunálních volbách pokládá za pravděpodobné, že ve velkých městech bude převažovat poměrná složka rozdělování mandátů, zatímco v malých obcích by mohla být čistě většinová.

Novela se netýká letošních komunálních voleb, které budou na konci září. Zavedla by ale možnost doplňovacích komunálních voleb v obcích, kde se mandátu vzdala jen část zastupitelů část. V doplňovacích volbách by lidé zaplňovali jen uprázdněná místa v zastupitelstvu. Nemusely by se konat nové volby celého zastupitelstva, které za současného systému rezignacemi záměrně vyvolávají.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP