Začínáte se sociálními sítěmi? Seminář ČAK advokacii poradí, jak na ně

Na začátek září, respektive již i na druhou polovinu srpna, připravila Česká advokátní komora pro advokáty a advokátky, koncipientky a koncipienty další zajímavé semináře a jeden workshop. Jejich témata jsou právní, ale i psychologická a mediální, která mají ambici advokáty nejen zaujmout nýbrž i pomoci jim v jejich každodenní praxi. S výběrem není radno příliš otálet, protože volná místa i přes právě probíhající dovolené ubývají…

 

PRÁVNÍ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI PATCHWORKOVÝCH RODIN

Termín: čtvrtek 18. srpna 2022, od 9 do 13 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula
Diskutující: Mgr. Martin Beneš, soudce, Okresní soud Most Mgr. Kamila Bobysudová, terapeutka JUDr. Jana Ďuricová, advokátka JUDr. Daniela Kovářová, advokátka Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psycholožka JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., proděkanka Právnické fakulty v Olomouc.

Anotace: Patchworkové rodiny složené z nových partnerů a jejich i společných dětí jsou dnešním trendem, podobně jako problémy z těchto vztahů plynoucí. Jak je řešit? A jsme na ně připraveni? Na tyto i další otázky budou diskutující hledat odpovědi. Vážené advokátky a vážení advokáti, pojďte se zapojit do diskuse a přispět svými pohledy.

Přihláška ZDE

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ – ZAČÍNÁME

Termín: čtvrtek 1. září 2022, od 9 do 13 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula v suterénu
Lektorka: Dorota KAJFOSZOVA, odborník na sociální sítě a digitální marketing. Věnuje se online marketingu již déle než 16 let, vedla team online komunikace v O2, je lektorkou v oblasti sociálních sítí a digitálního marketingu 8 let. V současné době spolupracuje s firmami jako odborná konzultantka, zaměřuje se na sociální sítě, pomáhá s performance v digitálních kampaních a budováním značek.

Školení je určené pro všechny, kteří se zabývají těmito otázkami…

• Jaké sítě se hodí pro mě?
• Ještě nemám účet na sociálních sítích
• Účet mám, ale vůbec ho nepoužívám
• Nevím, proč bych sociální sítě měla používat
• Zajímá mně, jaké jsou rozdíly pro jednotlivými sítě a na kterých bych měl(a) já nebo naše kancelář být?
• Co a jak na sociálních sítích publikovat
• Proč být na sociálních sítích – co tím můžu získat?


Přihláška ZDE

 

MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ SPRAVEDLNOST V KONTEXTU RUSKÉ AGRESE NA UKRAJINĚ

Termín: středa 7. září 2022, od 9 do 13 hodin

Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula v suterénu

Lektorka: JUDr. Ivana Janů, bývalá předsedkyně ÚOOÚ, emeritní soudkyně ÚS ČR a ad litem soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) – zvolena Valným shromážděním OSN v červnu 2001. Ve své veřejné a odborné činnosti se zabývá ústavním právem, základními právy, principy demokracie a právního státu, ochranou soukromí, rolí medií jako „hlídacího psa demokracie“ a transformací ve střední a východní Evropě po pádu totalitárních režimů.

Obsah semináře

Vývoj mezinárodního trestního soudnictví; • zkušenosti soudkyně z Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii; • možnosti trestního postihu zločinů spáchaných na Ukrajině; • stálý trestní soud nebo zvláštní tribunál; • univerzální trestní jurisdikce národních soudů.; • nesplacený dluh mezinárodního společenství vůči obětem novodobých totalit…


Přihláška ZDE

 

PROMLČENÍ PRÁVA

Termín: čtvrtek 8. září 2022, od 9 do 16 hodin
Forma semináře: online – aplikace Cisco Webex
Lektor: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent na Katedře obchodního práva PF UK

Obsah semináře
– pojem a podstata
– která práva (ne)podléhají promlčení
– obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek
– zvláštní promlčecí lhůty a jejich počátek (podrobně k promlčení práv ze smlouvy, včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu, promlčení práva na náhradu škody, promlčení věcných práv / vydržení svobody, zvláštnosti promlčení u zajištění)
– přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu – jeho náležitosti, důsledky)
– stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním spojená)
– meze smluvní volnosti v oblasti promlčení, vzdání se námitky promlčení
– další aktuální otázky

Přihláška ZDE


Více informací o uvedených (ale i dalších) podzimních seminářích pořádaných ČAK naleznete ZDE.


Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP