Případ nevidomých šachistů: podle ESLP došlo k diskriminaci při odměňování

Evropský soud pro lidská práva se v nedávném rozsudku zabýval právní úpravou, která přiznávala finanční benefity sportovcům za úspěchy ve vybraných mezinárodních soutěžích. Podle štrasburského soudu není přípustné, aby prestiž sportu a v návaznosti na to i nastavení odměn závisely pouze na tom, zda ho provozují osoby bez postižení nebo s postižením. V aktuálním čísle Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP naleznete podrobné shrnutí případu.

 

Ve zmíněném rozsudku Negovanović a ostatní proti Srbsku se Evropský soud pro lidská práva vyjádřil k vyhlášce o odměňování sportovců. Tato vyhláška mimo jiné zajišťovala doživotní měsíční částku vidoucím šachistům, kteří získali medaile na šachové olympiádě, nikoli však nevidomým šachistům za zisk medailí v obdobné soutěži pro nevidomé. Podle ESLP se jedná o rozdílné zacházení na základě postižení, pro něž neexistuje rozumné odůvodnění, a jde tudíž o diskriminaci. Rovné zacházení s nevidomými a vidoucími šachisty za sportovní úspěch by dle štrasburského soudu nemělo pro stát zásadní finanční dopady. Navíc by mohlo posloužit ke zlepšení pověsti země v zahraničí.

aktuálním vydání Zpravodaje Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva najdete shrnutí i dalších důležitých rozsudků. Týkají se například odvysílání rozhovoru s dítětem bez souhlasu rodičů, posuzování nároku na pomoc osobního asistenta u invalidní osoby, prevence sebevražd branců v armádě či zpřístupňování písemností s nejvyšším stupněm utajení.

ESLP v posledním období vydal rovněž několik rozsudků a rozhodnutí proti České republice, v nichž se například věnoval souběhu extradičního a azylového řízení, opožděnému navrácení zajištěného majetku po zproštění obžaloby či případu bývalého majitele Cestovní kanceláře FISCHER.

 

Aktuální číslo Zpravodaje KVZ i archiv starších čísel naleznete zde.

K bezplatnému odběru Zpravodaje je možné se přihlásit na adrese kvz@msp.justice.cz.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canv.com

 

 

Go to TOP