Ministerstva podala kasační stížnost proti rozsudku v tzv. klimatické žalobě

Ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy podala kasační stížnost proti rozsudku v tzv. klimatické žalobě. Věc bude nyní přezkoumávat Nejvyšší správní soud (NSS). Informoval o tom spolek Klimatická žaloba ČR.

 

Pražský městský soud v polovině června rozhodl, že všechna čtyři žalovaná ministerstva zasáhla do práv spolku Klimatická žaloba ČR a dalších žalobců tím, že nestanovila konkrétní zmírňující opatření k dostatečnému snižování skleníkových emisí.

„Ministerstvo zemědělství se poté, co se seznámilo s odůvodněním rozsudku Městského soudu v Praze, rozhodlo, stejně jako ostatní dotčené resorty, podat proti němu kasační stížnost. Z hlediska resortu zemědělství je vhodné nechat Nejvyšším správním soudem přezkoumat otázky procesně právního charakteru týkající se vztahu výroku soudu k žalobnímu petitu a dále otázku rozhodnutí o nákladech řízení,“ uvedl mluvčí Ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

David Hluštík z tiskového odboru Ministerstva průmyslu a obchodu doplnil, že resort podá kasační stížnost v polovině srpna. Řekl také, že je to především záležitost Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Společnou žalobu podalo loni v dubnu šest žalobců. Prvním z nich je spolek jako právnická osoba. Dalším žalobcem je obec Svatý Jan pod Skalou a pak čtyři jednotlivci, kteří podle spolku pociťují dopady změny klimatu v osobním i pracovním životě. Žalovali ministerstva a také českou vládu, žalobu proti ní ale soud odmítl. Cílem žaloby bylo podle spolku přimět úřady k řešení klimatické krize.

Podle soudu je zásah ministerstev do práv žalobců nezákonný. „Žalovaným (ministerstvům) se zakazuje pokračovat v porušování práv žalobců nestanovením konkrétních mitigačních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990,“ konstatovala soudkyně Karla Cháberová. Limit snížení emisí vychází z evropského nařízení.

Soudkyně uvedla, že globální oteplování ovlivňuje životní prostředí, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Žalovaná ministerstva podle ní mají povinnost životní prostředí chránit a jsou povinna omezovat emise skleníkových plynů tak, aby docílila snížení.

Městský soud v Praze nařídil ministerstvům zjednat nápravu, tedy přijmout dodatečná klimatická opatření tak, aby byl splněn závazek, který si ČR dobrovolně stanovila v rámci Pařížské dohody. Rozsudek Městského soudu v Praze je pravomocný.

NSS věc projedná přednostně, sdělila mluvčí NSS Sylva Dostálová. Vzhledem k charakteru věci dá očekávat, že uvnitř soudu o ní bude probíhat velmi intenzivní debata mezi všemi soudci. Rozhodnutí Městského soudu v Praze je navíc odborníky hodnoceno jako argumentačně precizní.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP