Senátní výbor podpořil širší možnosti uvalení sankcí i pravomoci FAÚ

Senátní ústavně-právní výbor dnes doporučil Senátu schválit novelu, která rozšiřuje možnosti uvalení mezinárodních sankcí. Například celníkům dává výslovné právo zadržet majetek postižený mezinárodními sankcemi. Předlohu musí ještě posoudit senátní hospodářský výbor, který je pro ni výborem garančním. Zatím není jasné, kdy nad ní zasedne.

Celní správa bude mít i právo zadržet dopravní prostředek, který takový majetek přepravuje. Státní orgány, Česká národní banka, policie i zpravodajské služby budou mít povinnost poskytnout Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ) informace nebo stanovisko kvůli řízení na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí. Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí má především umožnit uvalení mezinárodní sankce na základě nového sankčního zákona, kterým se nyní zabývají poslanci.

Novela má také vyřešit náklady vzniklé se správou zadrženého majetku. Pokrýt je má poplatek za správu majetku. Základem poplatku je hodnota spravovaného majetku zaokrouhlená na celé tisícikoruny nahoru, přičemž sazba poplatku za správu majetku činí tři procenta ročně z hodnoty majetku.

Vláda uvádí, že podle dosavadního znění zákona lze provádět pouze takové mezinárodní sankce, které vyplývají z předpisů EU, rezoluce Rady bezpečnosti OSN nebo z dalších opatřeních přijatých na základě Smlouvy o fungování EU. Zákon je proto nutné rozšířit, aby mohl zavádět sankce i podle nově navrhovaného tuzemského sankčního zákona. Novela má vstoupit v účinnost den po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zdroj: ČTK

Foto: canva.com

Go to TOP