Od 1. července začala platit nová nařízení pro spolupráci soudů EU

Podle informace Ministerstva spravedlnosti nabyla dne 1. 7. 2022  účinnosti nová nařízení pro spolupráci soudů členských států EU při doručování a dokazování v občanských a obchodních věcech, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění), která tak od uvedeného data nahradila doposud účinná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 a nařízení Rady (ES) č. 1206/2001.

 

V návaznosti na tuto skutečnost byly na portálu evropské e-Justice zveřejněny nové online formuláře k těmto nařízením a původní formuláře byly staženy.

V souvislosti s novými dynamickými formuláři obdrželo Ministerstvo spravedlnosti ze strany soudů řadu připomínek na některé technické potíže, které při jejich vyplňování identifikovaly; o těchto potížích MSp informovalo Evropskou komisi, která na jejich odstranění pracuje. Dle posledního sdělení Evropské komise se již většinu nahlášených problémů s vyplňováním formulářů podařilo odstranit, přičemž funkcionalita automatického vyplňování dožadujícího a dožádaného soudu, tedy propojení formulářů s Evropským soudním atlasem, by měla být zprovozněna v průběhu příštího týdne. V případě přetrvávajících potíží s vyplňováním formulářů neváhejte kontaktovat Mezinárodní odbor civilní Ministerstva spravedlnosti.

Dále MSp informuje, že dne 1. 8. 2022 vstoupí v účinnost nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované nařízení Brusel IIa/II bis), které od uvedeného data nahrazuje dosavadní nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 (Brusel IIa/II bis).

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

 

Go to TOP