Do funkcí v Tribunálu EU nastoupili dva noví soudci – ze Slovenska a Maďarska

Rozhodnutím ze dne 29. června 2022 jmenovali zástupci vlád členských států do funkce soudců Tribunálu Evropské unie od 30. června 2022 pana Tihaméra Tótha, který nahrazuje pana Barnu Berkeho, a paní Beatrix Ricziovou. U příležitosti nástupu těchto nových členů do funkce se dne 6. července 2022 konalo v sídle Soudního dvora slavnostní zasedání.

Životopisy nových členů

Beatrix Ricziová

Beatrix Ricziová se narodila v roce 1981 v Bratislavě (Slovensko), titul magistra práv získala v roce 2005 na Univerzitě Komenského v Bratislavě (Slovensko) a v roce 2012 jí byl tamtéž udělen titul doktorka práv. Svoji profesní dráhu započala na Slovensku coby právní asistentka v advokátní kanceláři, kde pracovala v letech 2002 až 2004. Od roku 2003 kromě toho několik let působila jako překladatelka a tlumočnice na akcích pořádaných městem Stupava (Slovensko). V letech 2005 až 2006 pracovala B. Ricziová jako právnička na Institutu pro sbližování právních předpisů v rámci slovenského Úřadu vlády a poté v letech 2007 až 2008 v kanceláři hlavního zmocněnce pro zastupování Slovenska před Soudním dvorem Evropské unie, která spadá pod slovenské Ministerstvo spravedlnosti. V letech 2009 až 2022 vykonávala funkci hlavní zmocněnkyně pro zastupování Slovenska před unijními soudy.

Beatrix Ricziová byla mimo jiné v letech 2007 až 2010 členkou Stálého výboru pro občanské a obchodní právo slovenské Legislativní rady vlády a v letech 2012 až 2015 členkou slovenského Výboru pro rekodifikaci občanského práva procesního.
Dne 6. července 2022 byla jmenována soudkyní Tribunálu.

 

 

Tihamér Tóth

Tihamér Tóth se narodil v roce 1971 v Zalaegerszegu (Maďarsko), studoval právo na Szegedi Tudományegyetem (Univerzita v Segedínu, Maďarsko), kde v roce 1994 získal v tomto oboru diplom. Na téže univerzitě absolvoval doktorské studium a disertační práci v oboru právo obhájil v roce 2001. V roce 1994 započal svoji profesní dráhu v Maďarsku coby právník na Úřadu pro evropské záležitosti; postupně byl přidělen na Ministerstvo pro mezinárodní hospodářské vztahy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí.

V letech 1997 až 2001 pracoval jako referent na Odboru pro mezinárodní záležitosti v rámci maďarského Úřadu pro hospodářskou soutěž. V letech 2001 až 2003 byl členem a v letech 2003 až 2009 předsedou Rady pro hospodářskou soutěž (Maďarsko). V průběhu posledně uvedeného období zastával také funkci místopředsedy maďarského Úřadu pro hospodářskou soutěž. V letech 2009 až 2022 působil v Maďarsku jako advokát, a to zejména v oblasti práva hospodářské soutěže.

Od roku 1999 se T. Tóth věnoval také pedagogické činnosti na Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Katolická univerzita Petra Pázmánye, Maďarsko). V letech 1999 až 2010 na této univerzitě přednášel a poté tamtéž vykonával funkci proděkana pro výzkum a mezinárodní vztahy (v letech 2010 až 2013), pro studijní záležitosti (v letech 2013 až 2014) a pro mezinárodní vztahy (od roku 2015). V roce 2018 byl T. Tóth na této univerzitě jmenován profesorem. V letech 2019 až 2022 byl tamtéž držitelem katedry programu Jean Monnet v oboru právo hospodářské soutěže. Je autorem řady publikací v oblasti práva hospodářské soutěže.
D
ne 6. července 2022 byl jmenován soudcem Tribunálu.


Zdroj: SD EU
Foto:
curia.europa.eu

Go to TOP