Kulatý stůl o insolvencích zhodnotil data 2022 a predikoval budoucnost oddlužení

Mohou lidé najít efektivní řešení svých dluhů a dostat se z nich? Nejen na tuto otázku odpověděl Kulatý stůl na téma Insolvenční řízení v ČR

Mohou lidé najít efektivní řešení svých dluhů a dostat se z nich? Nejen na tuto otázku odpověděl Kulatý stůl na téma Insolvenční řízení v ČR s ohlédnutím za 1. pololetím letošního roku. A odpověď z dat, které zpracovalo Insolcentrum, zněla, že rozhodně ano. Na 138 tisíc lidí se již dokázalo se svými dluhy vypořádat, což je jeden z významných úspěchů, za který tito lidé obdrželi 30. června, tedy v den, kdy končil školní rok, pomyslné vysvědčení.

U kulatého stolu se hovořilo nejen o dluzích fyzických osob, ale i o podnikatelské insolvenci, konkursech firem a jejich reorganizacích, když k dispozici byla aktuální čísla. Hovořilo se i o tom, že v posledních letech se ekonomika zlepšovala a odolnost českých živnostníků a podnikatelů ustát problémy s obchodními partnery se zvýšila, takže problematika úpadku byla do počátku energetické krize a války na Ukrajině s jejími důsledky pohledem statistických čísel jevem spíše okrajovým. Nastavení insolvenčního řízení i dosavadní vývoj ukazuje, že v ČR podnikání ještě stále dává smysl a poskytuje slušný výdělek, protože importované „šoky“ se v hospodaření společností projeví až později…

„Advokáti bohužel přicházejí do kontaktu se společnostmi v insolvenčním řízení ve chvíli sporného bodu, takže jejich zkušenosti nejsou tak optimistické, ale díky Insolcentru se začíná pracovat s problémem na základě datové analýzy, což je velmi dobře. Ta zatím nezohledňuje potenciální dopad energetické krize ani zvýšení úrokových sazeb. Obávám se, že v důsledku, jak rostou úrokové sazby, celá řada podnikatelů může v brzké době dospět k závěru, že jejich se jejich podnikání přestává vyplácet, uvedl předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. Předseda ČAK hovořil také o úpadku firem a možných řešeních, kdy se jako nejméně efektivní jeví konkurs, protože uspokojení věřitelů je nízké. Mnohem efektivnější je reorganizace nebo moratorium, kdy se společnost podaří zachránit. „I do budoucna jsou jiné formy oddlužení než konkurs žádoucí, takže bychom měli hledat všechny cesty, které by vedly k řešení úpadkové situace v zájmu dlužníků, věřitelů i společnosti,“ dodal Robert Němec.

Hovořilo se také o tom, jak si půjčují muži a ženy napříč různými věkovými kategoriemi a jaká je v těchto generacích efektivita splácení dluhů. Padla i otázka, kdo zaplatí zbytek pohledávek, diskutovalo se také o exekučních řízeních, Milostivém létu I a II, ale i o preventivních restrukturalizacích, které mají legislativní oporu.

Počty insolvenčních návrhů se zatím drží na podobně nízké úrovni jako loni a neliší se ani velikost firem a živnostníků, ani odvětvová struktura, ale všichni se shodli na tom, že budoucnost oddlužení je velmi závislá na externích vlivech a nemusí být tak špatná, jak se v tuto chvíli predikuje.

Pokud byste chtěli slyšet vše, o čem u kulatého stolu o zadlužení obyvatelstva a společností diskutovali jednatelka společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmila Veselá, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA., předseda ČAK – Česká advokátní komora JUDr. Robert Němec, LL.M., ředitel Poradny při finanční tísni Ing. David Šmejkal a náměstek ministra spravedlnosti  Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., můžete si pustit jeho záznam.


Redakce AD
Foto: ČTK

Go to TOP