Vyjádření ČAK k možným únikům informací v tzv. kauze Dozimetr

V uplynulých dnech byly v médiích zveřejněny citace z policejního spisu tzv. kauzy Dozimetr. V souvislosti s tím se objevila dosud nikým a ničím nepodložená obvinění, že se jedná o nelegální úniky informací, k nimž došlo prostřednictvím advokátů. Jistou obavu v tomto směru vyslovil v pátek 24. 6. 2022 na jednání v Senátu i ministr spravedlnosti.

 

Situace, kdy se orgány činné v trestním řízení snaží paušálně svalovat vinu za obdobné úniky na advokáty, není ničím novým. Naopak, děje se to opakovaně. Taková obvinění však zcela postrádají logiku.

Je nutné důsledně odlišit, kdy a v jakém rozsahu se určité informace ze spisu objevily v médiích a zda všechny byly obsahem listin, které při zahájení trestního stíhání obdrželi obvinění a jejich obhájci. Obhájci přitom dosud neměli možnost seznámit se se spisem. Sami novináři pak citují policejní zdroje.

Zároveň úniky ze spisů prakticky vždy obsahují informace jdoucí proti zájmům obviněných a jejich obhájců. V této kauze pak ministr spravedlnosti dokonce uvedl, že obvinění obsahuje i informace snad až bulvárního charakteru. Je v rozporu s principy elementární logiky, aby se na úniku informací hrubě dehonestujících a obsahujících intimní detaily o obviněných podíleli jejich advokáti.

O pravdivosti obvinění advokátů z úniků informací tak lze vážně pochybovat. Samozřejmě, pokud by Česká advokátní komora obdržela důkazy o tom, že se informace, na něž se vztahuje zákaz zveřejnění, dostaly do médií v důsledku toho, že advokát porušil své zákonné povinnosti, postupovala by standardním způsobem – věcí by se neprodleně zabývala kontrolní rada ČAK a v případě podání kárné žaloby pak kárný senát.

Představenstvo České advokátní komory

 

Foto: archiv ČAK

Go to TOP