Bulharská Sofie hostila advokátní elitu, zastoupeni byli i čeští advokáti

Exkluzivně pro AD

Ve dnech 22. – 25. června 2022 se stala Sofie hlavním městem evropské advokacie, když se stala hostitelkou členů CCBE (mezinárodní organizace sdružující advokáty a advokátní komory) a FBE (mezinárodní organizace sdružující národní a regionální advokátní komory).

 

 

Zástupci CCBE a FBE se sešli na společném mezinárodním kongresu v prvních dvou dnech, v těch dalších už obě organizace jednaly odděleně. Vzhledem k tomu, že Francie za pár dní ukončí své předsednictví v EU, byla tato odborná konference zaštítěna francouzským velvyslanectvím v Bulharsku a stala se tak jednou z posledních akcí pod francouzskou evropskou patronací.

 

JUDr. Antonín Mokrý

Za ČAK se společné konference CCBE a FBE zúčastnili JUDr. Antonín Mokrý, Mgr. Alžběta Recová (na snímku vpravo), JUDr. Jiří Novák ml. (na snímku uprostřed) – všichni za CCBE a JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., zástupkyně ČAK v FBE (na snímku vlevo).

Hlavním a základním tématem společného jednání byla role advokátů v době po pandemii v současném polarizovaném světě. Konkrétními tématy společné konference v panelových diskusích byla vysoce aktuální témata. Nejprve se diskutovalo o limitech společenské odpovědnosti advokátů a advokátních firem při poskytování právních služeb klientům, zejména osobám ze zemí, které jsou postiženi sankcemi v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Dalším tématem byl problém strategických žalob proti účasti veřejnosti, jeho možná regulace v navrhované směrnici EU a úloha advokátů v těchto procesech.

 

Jako zástupce ČAK ve FBE jsem se účastnila i odděleného jednání FBE, které pokračovalo generálním kongresem, na kterém se diskutovalo o tématech, které řeší aktuálně advokátní komory – o pomoci ukrajinským uprchlíkům a kolegům přes stálou snahu státní moci prolomit advokátní mlčenlivost a narušit vztahy mezi advokátem a klientem, až po stíhání advokátů za výkon jejich činnosti v Turecku.

FBE také zvolilo své vedení, do pozice prezidenta FBE se vrací Bas Martens z Amsterodamské advokátní komory, v pozici první viceprezidentky bude poprvé Izabela Konopacka z Wroclawské advokátní komory a v pozici druhého viceprezidenta Marc Labé ze Švýcarské advokátní komory.


JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., pověřená zástupkyně ČAK ve FBE
Foto: AD

Go to TOP