Edukace v oblasti domácího násilí je cílem kampaně „Pod svícnem“

Osvěta v oblasti domácího násilí, ale také zlepšení přístupu státu k obětem, zejména při opouštění násilné osoby, zohlednění domácího násilí při rozvodových řízeních, či motivování zaměstnavatelů k tomu, aby umožnili poskytnutí volna či krátkodobé snížení úvazku pro oběti, které se vypořádávají s odchodem od partnera. To jsou hlavní cíle kampaně „Pod svícnem“, kterou dne 28. června představila v pražském studiu Cash Only autorka myšlenky Michela Studená společně s Barborou Urbanovou, poslankyní PS PČR, Veronikou Ježkovou ze společnosti proFem, a Soňou Daňkovou, kreativní ředitelkou Ginger & Fred.

 

„Začalo to asi před třemi roky, kdy došlo k utýrání malého chlapečka a mě se to velmi dotklo,“ přiblížila impuls k práci na projektu Pod svícnem autorka konceptu Michaela Studená (na snímku druhá zprava). „Oslovila jsem tehdy Barboru Urbanovou a následně i Soňu Daňkovou a rozhodly jsme se začít něco v této oblasti dělat.“

V českém prostředí se pojem domácí násilí redukuje na partnerské vztahy. Naším cílem je poskytnout veřejnosti informace o tom, že tato problematika má mnoho forem a také podob – ekonomickou, která se týká především seniorů, podobu sociální izolace, sexualizovaného násilí a tak dále,“ navázala spoluautorka projektu, poslankyně Barbora Urbanová (na snímku druhá zleva). „Dle dostupných dat se domácí násilí ročně dotýká až 2 500 domácností s dětmi, přičemž nahlášeno bývá jen 5–10 % případů. Tato čísla jsou alarmující. Naším cílem je jednotná a koncepční úprava. Pokud chceme uspět a domoci se práv obětí, musí panovat konsensus napříč celým stranickým spektrem.”

Projekt Pod svícnem si klade za cíl všechny tyto oběti, ale i širokou veřejnost, oslovit a seznámit s problematikou. „Název iniciativy evokuje přísloví ‚Pod svícnem je největší tma‘, tedy, že k tomu největšímu ohrožení může docházet tam, kde bychom se všichni měli cítit nejvíce v bezpečí. Za dveřmi našich domovů,” uvedla dále Michaela Studená.

 

 

Jak již dříve k projektu řekla advokátka Alice Hejzlarová: „Prioritním cílem je vytvořit právní definici domácího násilí, která se bude prolínat všemi odvětvími a relevantními zákony. Bude tedy vždy jasně definované, zda o domácí násilí jde a jak se v tu chvíli má systém zachovat.“ K tomu Veronika Ježková (na snímku vlevo) dodala: „Již nyní se na úřadu vlády intenzivně pracuje na návrhu znění zákona o domácím násilí a na důvodové zprávě k němu, legislativní proces ale není jednoduchý, změny se budou dotýkat mnoha oblastí.“ Podle Barbory Urbanové se souběžně s tím problematikou zabývá i sněmovní Podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí.

 

Další cíle kampaně pak přestavila Michaela Studená. Jsou jimi:

 • Zlepšení přístupu státu k obětem, zejména pak při opouštění násilné osoby. Navržení bezplatné právní pomoci obětem a sjednocení pomoci materiální, právní i psychologické na jedno místo.
 • Zohlednění možnosti domácího násilí při rozvodových řízeních – k násilí by se například mělo přihlížet i při řešení styku násilného rodiče s dětmi či při řešení výživného. Záměrem je v těchto případech zrušit aktuální povinnost před rozvodem řešit věc s mediátorem.
 • Motivování zaměstnavatelů k tomu, aby bylo možné poskytnutí volna či krátkodobé snížení úvazku pro oběti, které se vypořádávají s odchodem od partnera.

 

Součástí kampaně iniciativy Pod svícnem, která je postavena na reálných příbězích týraných žen a mužů, je petice s názvem „Za bezpečný domov“, zaměřená na zákonnou ochranu obětí domácího násilí, a dále kolekce vizuálů, sloužících k edukaci. Komunikace projektu bude probíhat v první fázi prostřednictvím sociálních sítí, kde budou nabídnuty i možnosti pomoci a kontakty na pomáhající subjekty.

 


           

 


Domácí násilí v číslech

 

 • Počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199): 400–600 případů ročně (403 případů v roce 2022)
 • Počet trestných činů znásilnění (§ 185): cca 600 případů ročně (773 případů v roce 2021)
 • Počet vykázání ze společného obydlí: cca 1 100 – 1 400 ročně (data PČR)
 • Přibližně 2 500 případů domácího násilí v rodinách s dětmi ročně (data OSPOD)
 • Vysoká míra latence (nahlášeno jen 5–10 % případů) a zároveň absence definice vede k tomu, že data od policie o domácím násilí v podstatě nemáme
 • Topinka, D.: Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. (2016)
  23 % žen – oběti domácího násilí
  7 % muži – oběti domácího násilí
  51 % případů – přítomnost dětí

Studie evropské WAVE o násílí na ženách

 • v ČR 32 % žen zažilo fyzické či sexuální násilí (partner či ne, od 15 let věku)
 • 19 % žen zažilo fyzické násilí od partnera
 • 47 % zažilo určitou formu psychického násilí od partnera
 • 34 % žen zažilo v dětství sexuální, fyzické či psychické násilí

 

Iniciativa bude komunikovat také prostřednictvím sociálních sítí:

www.facebook.com/iniciativapodsvicnem
www.instagram.com/pod.svicnem/

 

Zdroj: Commlab, redakce AD
Foto: Commlab, redakce AD

Go to TOP