ČAK upozorňuje na povinnost testování – od 6. dubna ji mají také advokáti!

Ministerstvo zdravotnictví přijalo dne 22. března 2021 mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, které stanovuje novou povinnost pro osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky.

Přičemž tyto osoby smí nejpozději od 6. dubna 2021 vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za předpokladu, že podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděný laickou osobou, není-li v čl. VI stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.

Česká advokátní komora proto upozorňuje, že hned první den po Velikonocích, tedy od 6. dubna 2021 se i advokáti jakožto osoby samostatně výdělečně činné budou muset testovat (v průběhu sedmi dní) a na své pracoviště či místo výkonu práce vstupovat pouze za předpokladu negativního výsledku tohoto testu. Domníváme se, že za místo výkonu práce lze považovat například i prostory budov soudů, kde se mají uskutečnit soudní jednání, neboť i zde advokáti poskytují právní služby.

Povinnost testování se nevztahuje na osoby samostatně výdělečně činné, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají s třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.

K prokázání provedení testu s negativním výsledkem by mělo dostačovat buď čestné prohlášení advokáta s informací, kdy došlo k provedení testu, jakým typem a konečný výsledek, to v případě samotestování, anebo potvrzení o absolvování testu provedeného kompetentním subjektem.

Dále upozorňujeme na mimořádné opatření ze dne 22. března 20201 č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN, ze kterého vyplývá povinnost pro osoby samostatně výdělečně činné, které se budou samotestovat, vést od 28. 3. 2021 evidenci provedených testů.


Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP