NSS potvrdil pokutu 900 000 korun pro společnost Centrální výběrová řízení

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl svým rozsudkem, zveřejněným dne 20. června na úřední desce, stížnost společnosti Centrální výběrová řízení proti pokutě 900 000 korun, kterou jí vyměřila Česká obchodní inspekce (ČOI). Důvodem pro uložení sankce byly přestupky při podnikání společnosti, které spočívalo ve zprostředkování nabídek energií. 

 

Prvního přestupku se společnost dopustila tím, že v rámcové smlouvě o uspořádání výběrového řízení na dodávky elektřiny nebo zemního plynu neuvedla údaje o některých právech klientů. Další problém spočíval podle ČOI v tom, že společnost v několika případech uváděla nepravdivou informaci, že odstoupit od smlouvy lze pouze písemně, ačkoli právní úprava nevylučuje jiné formy odstoupení od smlouvy uzavřené mimo kamennou provozovnu.

Třetího přestupku se společnost dopustila tím, že její obchodní zástupkyně v červenci 2018 v Teplicích prezentovala Centrální výběrová řízení jako státní instituci. Podle ČOI šlo o klamavou praktiku, což potvrdil jak Městský soud v Praze, tak nyní NSS.

„Klamavý údaj obchodní zástupkyně uváděla při plnění úkolů pro stěžovatelku (Centrální výběrová řízení), respektive při zastupování stěžovatelky v jednání se spotřebiteli. Z ničeho nelze dovodit, že by obchodní zástupkyně sledovala výlučně svůj vlastní zájem, jednala na úkor stěžovatelky, či zjevně proti jejím zájmům,“ stojí v rozhodnutí NSS.

Společnost neuspěla ani s tvrzením, že uložená pokuta je likvidačně vysoká. Z výkazů, které měl NSS k dispozici, je patrné, že společnost už od roku 2018 podnikala s vysokou ztrátou a měla závazky v desítkách milionů korun. „Pokutu ve výši 900 000 Kč, která byla stěžovatelce uložena v roce 2019, tedy nebylo možno pokládat za hlavní důvod vedoucí k omezení či ukončení její ekonomické činnosti,“ rozhodl NSS.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP