Novou posilou Mezinárodního trestního soudu v Haagu bude Anna Richterová

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., dočasně přidělil k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu státní zástupkyni Nejvyššího státního zastupitelství JUDr. Annu Richterovou, Ph.D.

 

Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Anna Richterová má výborné hodnocení dosavadní činnosti, která je spojena i s působením v Eurojustu a má vysokou odbornou úroveň.

„Je zcela nezbytné zabránit beztrestnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v důsledku ruské agrese na území Ukrajiny. Proto podporujeme vyšetřování, které zahájil Mezinárodní trestní soud,“ uvedl již před časem ministr Pavel Blažek. Jak dále řekl, rozhodující je v tuto chvíli koordinovat společný postup na mezinárodní úrovni.

 

JUDr. Anna Richterová, Ph.D., působila v letech 1999–2008 jako žalobkyně v Úřadu prokuratury Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Poté, až do roku 2016, zastávala v agentuře Eurojust (Haag) pozici zástupkyně národního člena ČR. Od roku 2018 pracuje jako státní zástupkyně mezinárodního odboru Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Na pozici expertky k Mezinárodnímu trestnímu soudu je Anna Richterová přidělena na období od 1. 7.  2022 do 30. 6. 2023.

 

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: archiv MSp, canva.com (Mezinárodní trestní soud v Haagu)

Go to TOP