Představitelé ELF navštívili ČAK a jednali s dalšími komorami o projektu Lawyerex

V pátek 3. června 2022 se v sídle České advokátní komory v Praze uskutečnilo setkání představitelů Nadace evropských advokátů (ELF) a zástupců

V pátek 3. června 2022 se v sídle České advokátní komory v Praze uskutečnilo setkání představitelů Nadace evropských advokátů (ELF) a zástupců národních komor Francie, Řecka, Polska, Itálie, Španělska, Rumunska, Kypru a Slovenska, aby zde projednali podmínky pokračování úspěšného a vysoce uznávaného projektu výměny mladých advokátů Lawyerex, jehož se účastní i ČAK.

 

Velmi si vážíme toho, že se dnes společně scházíme právě na půdě ČAK, neboť projekt výměny mladých advokátů Lawyerex je jedním z nejoblíbenějších mezinárodních projektů ČAK,  řekla na úvod schůzky  JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., která hosty za pořadatelskou ČAK také přivítala.

Cílem projektu mezinárodní výměny advokátů Lawyerex (dříve pod názvem MULTILAW), organizovaného Nadací evropských advokátů (ELF), do něhož se ČAK prostřednictvím mezinárodního odboru zapojila již v roce 2017, je umožnit začínajícím advokátům absolvovat dvoutýdenní stáž v advokátní kanceláři partnerské země a seznámit se tak s právním systémem dané země, chodem a prací advokátní kanceláře, získat zkušenosti, navázat kontakty atd. Taktéž je možné stáž absolvovat i přímo v advokátní komoře. Mnoho mladých českých advokátů tak využilo unikátní možnosti  vycestovat do zahraničí a mezinárodní odbor ČAK zároveň recipročně v minulosti přijal několik zahraničních stážistů, konkrétně ze Španělska a Francie.

Projekt Lawyerex 2, je z velké části spolufinancován Evropskou komisí. Účastní se ho národní komory Francie, Řecka, Polska, Itálie, Španělska, Rumunska, Kypru, Slovenska a České republiky. Mladí advokáti mají tak širokou možnost výběru destinací.

Zároveň nás těší, že ČR (ČAK) se stala v uplynulých letech nejlépe hodnocenou zemí.

Během schůzky, které se celkem zúčastnilo 13 představitelů komor (z toho 11 ze zahraničí),  byly diskutovány veškeré praktické detaily týkající se nadcházejícího projektu a jeho dalšího směřování, došlo k přínosné výměně dosavadních zkušeností (např. ohledně výběrového řízení) a užitečné diskusi. Bylo mimo jiné rozhodnuto, že první stáže se uskuteční od září 2022.

Registrace budou zahájeny ještě do prázdnin a více informací najdou případní zájemci v Advokátním deníku nebo na stránkách Odboru mezinárodních vztahů ČAK.

 

Zajímá Vás projekt mnohostranné výměny právníků Lawyerex 2, o jehož dalším kole bylo rozhodnuto v květnu 2022 a jednání v Praze jej oficiálně zahájilo? Obecné informace o projektu najdete na webu LawyerEX a podívat se můžete i na video.


Redakce AD, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP