Pravidla pro poskytování dávky ukrajinským uprchlíkům se zpřísní

Na své 25. schůzi schválila Poslanecká sněmovna PČR novelu zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a o změně dalších zákonů, tzv. zákona „lex Ukrajina“, a zpřísnila tím pravidla poskytování humanitární dávky ukrajinským uprchlíkům.

 

Podle předlohy „lex Ukrajina II“ ukrajinští uprchlíci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už nebudou pobírat pětitisícovou humanitární dávku. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku, což má zabránit takzvané „dávkové turistice“.

Novela upravuje také například zdravotní pojištění běženců a příspěvek pro domácnosti za jejich bezplatné ubytovávání. Zdravotní pojištění by měl stát hradit uprchlíkům vyjma dětí a seniorů nejvýše 150 dnů místo jednoho roku ve snaze motivovat je k zaměstnání. Koalice původně chtěla 180 dnů, nakonec ale podpořila návrh opozice.

Na solidární příspěvek domácnostem za bezplatné ubytovávání ukrajinských běženců budou mít podle novely nárok i ti ubytovatelé, u kterých si uprchlíci platí spotřebu plynu a elektřiny sami. Vláda by mohla výši příspěvku upravit podle toho, zda mají běženci k dispozici celý byt, nebo bydlí doma u ubytovatelů v pokoji.

Novela dále výslovně odmítá dočasnou ochranu občanům Evropské unie. Prodlužuje lhůtu na vyřízení žádosti o dočasnou ochranu. Naopak zkracuje dobu, v níž musí uprchlík nahlásit změnu místa pobytu. Nově budou muset žadatelé o dočasnou ochranu z Ukrajiny prokázat, že mají zajištěno ubytování, pokud nebudou mít bydlení zprostředkováno krajským asistenčním centrem.

„Chceme také do zákona zavést povinnost ukrajinských uprchlíků hlásit změny pobytu delší než 15 dnů ve lhůtě do 3 pracovních dnů. A co považujeme za zásadní – nově budou muset osoby žádající o dočasnou ochranu předkládat doklad o ubytování. Obě tyto změny nám pomohou mít mnohem větší přehled, kde uprchlíci jsou, pomohou nám i lépe monitorovat volné ubytovací kapacity,“ vysvětlil ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan.

Návrh počítá také s tím, že Česká republika nadále nebude až na výjimky vydávat víza a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům. Pro zákon nakonec hlasovalo 158 z 161 přítomných zákonodárců, proti nebyl nikdo.

 

Zdroj: PS PČR
Foto: PS PČR

Go to TOP