Od 1. září budou moci dlužníci využít Milostivé léto II

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a rozhodla tak o pokračování tzv. „Milostivého léta“, tedy o možnosti splatit exekuce bez úroků. Dlužníci budou moci – stejně jako při tzv. Milostivém létu I – využít bezúročného období po dobu tří měsíců, a to od 1. září 2022.

 

Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Milostivé léto se tedy vztahuje například na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám.

Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie,“ vysvětlil ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

Slova ministra spravedlnosti dokládají statistiky Českého statistického úřadu. Ten uvádí, že meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci 2021 o 6,6 %, což bylo o 0,6 procentního bodu více než v listopadu. Průměrná míra inflace za rok 2021 činila 3,8 %. Bylo to o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020. Šlo o nejvyšší průměrnou roční míru inflace od roku 2008. Ceny zboží v roce 2021 úhrnem vzrostly o 3,5 % a ceny služeb o 4,4 %.

Milostivé léto se ukázalo jako velmi výhodné pro všechny tři klíčové aktéry. Nejedná se o žádnou dluhovou amnestii či popření pravidla o tom, že dluhy se mají platit. Naopak věřitelům se jednorázově vrátily celé dlužné jistiny, dlužníci se zbavili desítek tisíc exekucí u dluhů vůči státu a stát vrátil dlužníky do standardních socioekonomických vztahů. Stát ušetří na sociálních dávkách, získá na odvodech těch, kteří už nebudou pracovat někde v šedé zóně, ale podle běžných pravidel,“ uvedl poslanec Mgr. Marek Výborný.

Po věcné stránce se druhé milostivé léto od toho prvního zásadně neliší. Návrh přináší v podstatě prodloužení právní úpravy, přičemž změny spíše vyjasňují některé pojmy, jejichž intepretace v praxi přinesla určité obtíže.

 

 

Hlavní změny, které tento návrh přináší

  • povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti předkládaného návrhu
  • paušální náhrada nákladů exekuce se nově stanoví na částku 1 500 Kč bez DPH
  • povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta
  • povinný bude moci požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, a soudní exekutor bude povinen do 15 dnů odpovědět
  • výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náleží náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022

 

„Chtěl bych poděkovat kolegům poslancům v čele s Markem Výborným. Při přípravě návrhu odvedli veliký kus práce. Zároveň bych rád ocenil konstruktivní a věcný přístup hnutí ANO. Za to díky Patriku Nacherovi. No a nemůžu zapomenout poděkovat neziskové organizaci Člověk v tísni za jejich cenné připomínky a podněty z praxe při legislativním procesu na Ministerstvu spravedlnosti,“ doplnil ministr spravedlnosti.

„Pro dlužníka se ještě jednou a skutečně naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu. V době, kdy dramaticky rostou náklady na energie a základní životní potřeby, je to tak mimořádná jednorázoví příležitost, jak se zbavit historické zátěže dluhů, u kterých příslušenství mnohdy nepochopitelně mnohonásobně překročilo výši jistiny samotné. Pro dlužníky, kteří uvázli v této dluhové pasti, se tak otevírá prostor pro nový životní restart,“ dodal poslanec Marek Výborný.

 

Poněkud jiný názor na návrh zákona, který dnes schválila vláda, má výkonná ředitelka České asociace věřitelů Mgr. Petra Kolářová. „Opakování Milostivého léta není dobrý signál pro společnost. Dluhy se totiž mají platit. Stát by měl svými kroky přispívat k tomu, aby tato základní zásada nebyla zpochybňována. Veřejnosti se dává najevo, že dvakrát za rok budou omilostněni všichni dlužníci mající závazky vůči státu, krajům a obcím. Podle věřitelů to není správné, a to z více důvodů. Jde především o morální hazard. Stát vzkazuje občanů, že mohou mít neřešené dluhy a že jednou za čas se jich snadno zbaví v rámci slevové akce. Jak to ovlivní postoj řádně splácejících dlužníků? Lidé s dluhovými problémy si samozřejmě zaslouží pomoc. Milostivé léto však není nejvhodnější způsob. Už jen proto, že poprvé nebylo příliš úspěšné,“ uvedla Petra Kolářová.

 

První Milostivé léto se uskutečnilo v období mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022. Exekutoři v jeho rámci zastavili 42 tisíc případů (tj. 3,2 %). Aktivní přístup a úhradu zaznamenali pak u zhruba dvou třetin z celkového množství zastavených exekucí.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP