Skutečnost, že dítě nastupuje do první třídy, nebrání podle ÚS střídavé péči

Samotná okolnost, že dítě právě nastupuje do první třídy, nebrání svěření do střídavé péče. Navštěvuje-li navíc dítě pouze jednu základní školu díky blízkosti bydlišť rodičů, není narušena školní docházka dítěte či jeho rozvoj prostřednictvím mimoškolních aktivit. Ústavní soud (ÚS) vyhověl svým nálezem sp. zn. III. ÚS 928/22 publikovaným dne 31. května 2022 stížnosti otce z jižních Čech, který nesouhlasil se svěřením dětí do matčiny péče. Ústavní soud dlouhodobě zdůrazňuje, že pokud jsou oba rodiče ochotní a schopní se dětem věnovat a neexistují-li závažné překážky, je střídavá péče preferovanou variantou.

 

„V daném případě nebyla prokázána existence jakékoliv relevantní okolnosti, která by vyvrátila presumpci ve prospěch střídavé péče. V řízení byla naopak prokázána řada okolností, které svědčí jednoznačně ve prospěch střídavé péče,“ stojí v nálezu Ústavního soudu.

Ústavní soud vyhověl stížnosti otce a odkázal na svou dosavadní judikaturu. „Nastoupení do první třídy základní školy nemůže být tím spíše apriorním důvodem pro vyloučení střídavé péče v situacích, navštěvuje-li dítě díky blízkosti bydlišť rodičů – tak jako v nyní posuzovaném případě – pouze jednu základní školu,“ uvádí dále nález.

ÚS také zdůraznil, že obě děti projevily přání trávit čas s otcem i matkou, že oba rodiče mají dobré výchovné kompetence, jsou schopní komunikovat a děti u obou mají dobré prostředí. „ÚS proto dospěl k závěru, že v daném případě nebylo na místě svěřit nezletilé do výlučné péče matky, neboť zde nebyla prokázána existence relevantního důvodu, který by vylučoval uplatnění preferovaného výchovného modelu v podobě střídavé péče,“ uzavřeli ústavní soudci.

Třetí senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.) proto vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích v rozsahu, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích, neboť jím byla porušena práva stěžovatele na rodinný život a na péči o děti zaručená čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Krajský soud v Českých Budějovicích, který založil předešlý verdikt na obavě z toho, jak bude jedno z dětí snášet střídavou péči v době nástupu do první třídy, tak musí znovu rozhodovat.

Text nálezu ÚS sp. zn. III. ÚS 928/22 naleznete ZDE.

 

Zdroj: ÚS, ČTK
Foto: canva. com

 

Go to TOP