ČAK navázala kontakt s NAAU, poprvé se jejich představitelé setkali osobně

Sídlo České advokátní komory na Národní třídě navštívili ve čtvrtek 26. května 2022 u příležitosti krátké pracovní návštěvy Prahy zástupci Ukrajinské národní advokátní komory (NAAU). Prezidentka Lydia Izovitova, viceprezident Valentyn Gvozdiy (na snímku druhý zprava) a člen správní rady a reprezentant Luhanské oblasti Igor Kolesnikov (na snímku první zprava) se setkali s předsedou představenstva ČAK JUDr. Robertem Němcem, LL.M., členkou představenstva JUDr. Lucií Dolanskou Bányaiovou, Ph.D. (na snímku první zleva), tajemníkem Komory JUDr. Petrem Čápem (na snímku druhý zleva) a dalšími představiteli Odboru mezinárodních vztahů.

Předseda ČAK Robert Němec a prezidentka NAAU Lydia Izovitova

V úvodu setkání zástupci ukrajinské strany poděkovali České advokátní komoře, respektive jejím členům, advokátkám a advokátům, za pozornost, kterou věnují situaci na Ukrajině, i za velkorysou pomoc, již poskytují lidem postiženým válkou. Vyzdvihli jak poradenskou službu ukrajinským uprchlíkům v rámci pro bono aktivit, tak i finanční prostředky, které NAAU od Komory získala z transparentního účtu Advokáti Ukrajině.

„Česká advokátní komora patří k nejvelkorysejším dárcům a díky její rychlé a adresné pomoci, která přišla jako první, mohla naše správní rada NAAU poskytnout finanční příspěvky advokátkám, advokátům a jejich rodinným příslušníkům, kteří byli zraněni, přišli o přístřeší nebo se ocitli bez prostředků na živobytí,“ poděkovala za ukrajinské kolegy prezidentka NAAU Lydia Izovitova a ubezpečila všechny jednotlivé dárce, že rozdělování prostředků probíhá naprosto férově a transparentně podle předem daných kritérií.

Viceprezident NAAU Valentyn Gvozdiy informoval o jedné z posledních aktivit NAAU, a sice zřízení profilu na charitativním portálu Benevity, jehož prostřednictvím by komora ráda získala finanční prostředky pro ukrajinské advokáty od dalších dárců z celého světa. Situace advokátů na Ukrajině je totiž velmi komplikovaná a není vůbec jasné, kdy se zlepší.

Při příležitosti setkání informoval předseda ČAK hosty o aktivitách Komory a její podpoře iniciativy zavedení dočasného režimu, který by po dobu platnosti zvláštního zákona („Lex Ukrajina“) umožnil ukrajinským advokátům poskytovat právní služby na území ČR ve stejném rozsahu jako evropští hostující advokáti. ČAK již předložila takový legislativní návrh Ministerstvu spravedlnosti a nyní čeká na jeho vyjádření. Hovořil také o vzdělávání českých advokátů v tématech, která s konfliktem na Ukrajině úzce souvisejí. ČAK uspořádala již sedm bezplatných webinářů například k dočasné ochraně osob prchajících před válkou na Ukrajině, k zákonu Lex Ukrajina a přístupu držitelů dočasné ochrany na trh práce či pobytovému režimu a další vzdělávací akce ještě připravuje.

Předseda Komory Robert Němec ocenil také osobní přístup kolegyň a kolegů poskytujících pro bono právní služby ukrajinským uprchlíkům, především pak rychlost, s jakou se do projektu zapojili.

Představitelé ukrajinské komory seznámili vedení české advokacie se zprávou o dosavadní charitativní pomoci a speciálně vyzdvihli aktivitu ČAK a velmi štědrou a rychlou pomoc jejích advokátů. Předseda ČAK hostům naopak prozradil, že i v rámci slavnostních galavečera Právník roku 20/21, který se uskuteční zítra, 27. května 2022, bude z účtu Advokáti Ukrajině poskytnuta další finanční částka jeden milion korun na humanitární pomoc Ukrajině prostřednictvím Českého červeného kříže a dalších 300 tisíc korun z příspěvků českých advokátů pak obdrží univerzitní nemocnice v Užhorodu na nákup zdravotnického a neurochirurgického materiálu a léků.

 


Zástupci ČAK se živě zajímali o aktuální stav advokacie na Ukrajině a vyslechli si všechny problémy, kterým nyní ukrajinští advokáti čelí a popřáli jim prostřednictvím jejich vedení naději a mnoho sil v této těžké době.


Redakce AD
Foto: Redakce AD

Go to TOP