Stálá konference českého práva zve na sympozium Hromadné žaloby

Analýzou současného stavu a perspektivami dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním systému se bude zabývat sympozium Hromadné žaloby, které v rámci Pražského právnického jara pořádá v pátek 10. června 2022 ve Vlasteneckém sále pražského Karolina Stálá konference českého práva. Záštitu nad akcí převzal Mgr. Radek Vondráček, předseda Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

V rámci sympozia bude zvláštní pozornost věnována představení aktuálního stavu legislativních prací – jejich posunu, hlavním institutům právní úpravy hromadných žalob, jejich systematickému zařazení v civilním procesu, problematickým stránkám zvažované právní úpravy apod.

K diskusi jsou přizváni členové Poslanecké sněmovny PČR, zástupci Ministerstva spravedlnosti, Soudcovské unie a České advokátní komory, představitelé akademické sféry, měst, obcí a spotřebitelské veřejnosti.

Sympozium bude moderovat JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

 

Informace o platbě: základní účastnický poplatek 1200 Kč včetně DPH. Účastnický poplatek uhradí zájemce na bankovní účet č. 115–3984580207/0100, variabilní symbol 10061.

 

Přihlášky zasílejte na adresu peskova@brainteam.cz. Daňové doklady jsou zasílány poštou.

Více informací na peskova@brainbteam.cz.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP