Ministr Blažek v Haagu: ČR podpoří vyšetřování zločinů na Ukrajině

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., se dnes, tedy 16. května 2022, zúčastnil pracovních jednání se zástupci Eurojustu a Mezinárodního trestního soudu (MTS) v nizozemském Haagu. Jedním z diskutovaných témat bylo společné úsilí a koordinace států EU při vyšetřování a stíhání válečných zločinů na Ukrajině, za podpory Eurojustu, a potřeba co nejefektivnější spolupráce s Mezinárodním trestním soudem v této oblasti. Setkání se uskutečnilo v rámci příprav blížícího se předsednictví České republiky v Radě EU.

 

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek na jednání s předsedou Mezinárodního trestního soudu Piotrem Hofmańskim z Polska uvedl, že Česká republika jednoznačně podporuje kroky MTS a iniciaci vyšetřování zločinů spáchaných na území Ukrajiny.

Je zcela nezbytné zabránit beztrestnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v důsledku ruské agrese na území Ukrajiny. Proto podporujeme vyšetřování, které zahájil Mezinárodní trestní soud,“ uvedl Pavel Blažek a dodal, že rozhodující je v tuto chvíli koordinovat společný postup na mezinárodní úrovni. „Společná snaha států EU a koordinace mezinárodního vyšetřování i téma válečných zločinů jsou hlavní justiční priority blížícího se českého předsednictví v EU,“ doplnil ministr spravedlnosti.

Ministr Blažek na jednání dále řekl, že Česká republika připravuje vyslání seniorní státní zástupkyně, která má předchozí dlouholeté zkušenosti s působením u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Dále ČR připravuje mimořádný finanční příspěvek na podporu činnosti MTS a zvažuje další kroky a opatření na podporu mezinárodního vyšetřování.

Česká republika aktivně podporuje snahy mezinárodních organizací jako je Eurojust a Mezinárodní trestní soud při vyšetřování zločinů souvisejících s ruskou agresí na Ukrajině, proto se budeme snažit, aby se ještě v letošním roce stal soudcem MTS český kandidát, podobně jako jím byl od roku 2012 JUDr. Robert Fremr. Výběrové řízení již běží, doplnil ministr Blažek.

 

Ministr spravedlnosti dále jednal s předsedou Eurojustu Ladislavem Hamranem ze Slovenska o společném úsilí členských států EU, pokud jde o ruskou invazi, zejména o přijetí novely, která by Eurojustu umožnila uchovávání, analýzu a ukládání důkazů souvisejících s genocidou, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny.

„Je nesmírně důležité, aby se důkazy o těchto závažných zločinech, které jsou na Ukrajině páchány, uchovaly. Aby nemohly být zničeny a aby mohly být použity v rámci trestního řízení vedeného v členských státech nebo Mezinárodním trestním soudem,“ vysvětlil Pavel Blažek. „Ztotožňujeme se také s tím, že by tento předpis měl být přijat co nejdříve, a poskytli jsme k tomu francouzskému předsednictví maximální součinnost,“ dodal ministr Blažek.

Pokud se chceme podívat do očí obětem válečného konfliktu na Ukrajině, je nezbytné tyto zločiny vyšetřit. Princip vlády práva platí i během válečných konfliktů, a to pro všechny strany konfliktu. Děkuji České republice, že se zasazuje o to, aby válečné zločiny byly spravedlivě vyšetřeny a jejich pachatelé potrestáni,“ uvedl prezident Eurojustu Ladislav Hamran.

Státní zástupci činí v rámci svých pravomocí vše potřebné pro to, aby přispěli na mezinárodní úrovni ke společnému úsilí identifikace a možného následného potrestání válečných zločinů,“ sdělila vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

 

Go to TOP