Sberbank CZ vstoupila do likvidace, soud jmenoval likvidátora

Garanční systém finančního trhu informuje, že v návaznosti na rozhodnutí České národní banky o odnětí licence Sberbank CZ, a. s., které nabylo právní moci dne 30. dubna 2022, vstoupila Sberbank CZ, a. s., do likvidace a soud jmenoval likvidátora banky.

 

Městský soud v Praze jmenoval dne 2. května 2022 likvidátorem Sberbank CZ, a. s., paní JUDr. Jiřinu Lužovou, která má zkušenosti již s likvidací ERB bank, a. s. Likvidátor následně oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům Sberbank CZ, a. s. Toto oznámení zároveň zveřejní a vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky do likvidace.

To se bude týkat i vkladatelů u Sberbank CZ, a. s., jejichž pohledávka není pojištěna podle zákona o bankách nebo přesáhla zákonný limit pro náhradu pohledávky z vkladu vyplácenou Garančním systémem finančního trhu. Likvidátor zároveň posoudí ekonomickou situaci banky a zhodnotí, zda bude pokračovat likvidace nebo bude podán insolvenční návrh.

Pro více informací doporučujeme sledovat webové stránky https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky.

 

Zdroj: Garanční systém finančního trhu
Foto: Sberbank.cz 

Go to TOP