ČAK omluvila při rychlé nápravě i neznalost zákona

Posláním Desky (ne)cti na webu České advokátní komory není pouze informovat o případech vinklaření (pokoutnictví, neoprávněného poskytování právních služeb), ale zejména vinklaření předcházet a rozšiřovat právní vědomí široké veřejnosti o poslání zástupců advokátního stavu.

Chceme poukázat na případ, který se ČAK povedl vyřešit smírnou cestou bez nutnosti podávat, byť „pouze“, přestupkové oznámení. Je to dobrý příklad toho, že projekt POZOR NA PRÁVNÍ ŠMEJDY! může být i vhodnou prevencí, samozřejmě doprovázenou pochopením a vstřícnou reakcí strany podezřelé z vinklaření.

Realitní makléřka si nechala na billboardy umístit reklamu se sdělením, že poskytuje „Komplexní realitní a právní služby“. Dle názoru ČAK lze reklamní text číst tak, že zadavatel reklamy podniká v komplexních realitních a stejně tak v komplexních právních službách. Makléřka po upozornění ze strany ČAK uvedla, že má za to, že reklamní nosič je nutno brát ve vztahu k jejím webovým stránkám, na nichž je uvedeno, že ony avizované právní služby zajišťují v jejím týmu advokáti.

Po připomenutí a výtce ze strany ČAK, že od 1. února 2022 je po novele § 52d zákona o advokacii třetí skutkovou podstatou přestupku zapovězeno i nabízení právních služeb, okamžitě reagovala vstřícně. Vůči Komoře dotyčná realitní kancelář uznala, že zadaný reklamní text, ale i některé slovní obraty na jejím webu nebyly šťastně zvoleny. Advokáti, kteří s dotyčnou realitní kanceláří spolupracují, se pak zavázali realitní kanceláři vysvětlit podstatu problému.

Díky pochopení obou stran Komora tento podnět nesignalizovala přestupkovému orgánu (Ministerstvu spravedlnosti) ani orgánům činným v trestním řízení, což ostatně nečiní nikdy automaticky, vždy se nejdříve pokouší o domluvu.

Judikatura k ust. § 251 trestního zákoníku neoprávněné podnikání, a to i s přihlédnutím k neoprávněnému podnikání v právních službách, je ustálená a obsahově dobře čitelná i právním laikům, kteří se někdy riskantně, ať už záměrně, nebo naopak s rádoby dobrou vírou, pouštějí do podnikání v oboru vyhrazeném pouze osobám předvídaným v ust. § 2 zákona o advokacii. Totéž platí o výstupech Ministerstva spravedlnosti, jakožto přestupkového orgánu, když od znovuzavedení přestupku vinklaření letos uplyne již pět let.


Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP