Rozpoznat ohrožené dítě může lidem pomoct návod na nové kartě KID

Učitelé, sociální pracovníci, ale i policisté a další profese mají k dispozici nový návod, jak včas rozpoznat ohrožené dítě. Ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) vznikla takzvaná karta KID. Obsahuje znaky k rozpoznání ohrožených dětí i základní postup, jak jim pomoct. Na tvorbě karty se podíleli psychologové a zástupci dětských krizových center, připomínkovali ji zástupci různých profesí.

 

Úkol domluvit se na jednotných ukazatelích pro rozeznání špatného zacházení s dítětem dostaly ministerstva sociálních věcí, školství, vnitra a zdravotnictví v Národním akčním plánu pro duševní zdraví na období 2020 až 2030. ČOSIV ve spolupráci s psychology a odborníky vytvořila kartu, která jednak poskytuje návod k identifikaci ohrožení dítěte a dále popisuje postup, jak je možné nezletilému pomoci. Součástí je seznam kontaktů na státní i neziskové organizace.

Informace na kartě mohou být přínosné například pro učitele, sociální pracovníky, policisty, záchranáře, hasiče nebo zdravotníky, kteří mají podezření na týrání či zanedbávání dítěte. „Kartu KID je možné začít používat okamžitě. ČOSIV je zároveň připravena pomoct s proškolením pracovníků, kteří ji budou využívat,“ sdělila mediální zástupkyně ČOSIV Anna Francová.

Používání návodu v jednotlivých regionech podle ní chtějí podpořit také ministerstva. „Například resort vnitra zahrnul opatření k zavádění KID karty do nové Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022-2027. Ministerstvo školství bude kartu šířit přes webový portál edu.cz a prostřednictvím metodiků prevence. Ministerstvo práce a sociálních věcí kartu KID nasdílí pracovnicím a pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb,“ uvedla Francová.

Název karty KID je zkratkou slov „kooperace“, „identifikace“, „důvěra“, což odborníci považují za hlavní věci potřebné pro pomoc ohroženému dítěti. KID rovněž v angličtině znamená „dítě“. Ohrožené dítě se podle návodu může poznat podle fyzických znaků špatného zacházení, zvláštního chování nebo i podle chování lidí, kteří se o dítě starají.

Zdroj: cosiv.cz; ČAK
Foto: cosiv.cz

Go to TOP