NAAU vyzvala Komory, aby advokátům z UA pomohly získat přístup k praxi

Se začátkem agrese ruských vojsk proti Ukrajině zažívá ukrajinská advokacie jednu z nejtěžších krizí v novodobé historii. Uvedla prezidentka Národní ukrajinské advokátní komory (NAAU) Lydia Izovitová v rámci webináře pořádaného 20. dubna 2022 Evropskou federací advokátních komor (FBE).


Šéfka NAAU upozornila na skutečnost, že v současnosti jsou ukrajinští advokáti téměř bez výdělku, protože zastupování klientů u soudu je na Ukrajině jedním z hlavních aktivit advokátů. Kvůli evakuaci soudů, nemožnosti účastnit se soudních jednání a nedostatečnému přístupu do Jednotného registru soudních rozhodnutí je v současné době výkon advokacie extrémně obtížný. Zdůraznila, že o práci přišli i advokáti, kteří byli nuceni odejít do zahraničí. Upozornila na mimořádnou roli řady zahraničních advokátů, kteří vyvinuli online platformy nabízející zaměstnání nebo bezplatné využívání kancelářských prostor ukrajinským advokátům. Vzhledem ke zvláštnostem evropské legislativy a znalosti jazyka však jen málokdo bude moci vykonávat advokacii v zemích, kde se v současnosti nachází. Lydia Izovitová proto vyzvala své evropské kolegy, aby měli ukrajinští advokáti možnost studovat zdarma.

Lydia Izovitová, prezidentka NAAU

Chápeme, že jen desítkám advokátů, kteří znají jazyk a rysy evropského práva, může být poskytnuta práce. Pokud by byla možnost například prostřednictvím grantů otevřít kurzy pro naše advokáty a dát mladým možnost magisterského studia, aby se naučili právo evropských zemí, bylo by to ideální. A až se staneme plnoprávnými členy EU, naši advokáti by mohli vykonávat praxi. Zatím to možné bohužel není. Je smutné, že velmi profesionální a kvalifikovaní advokáti odešli do zahraničí, ale nemohou vykonávat svoji profesi,“ řekla Lydia Izovitová.

Česká advokátní komora podporuje zavedení dočasného režimu, který by po dobu platnosti zvláštního zákona („Lex Ukrajina“) umožňoval ukrajinským advokátům poskytovat právní služby na území ČR ve stejném rozsahu jako evropští advokáti, a to buď v režimu hostujících evropských advokátů, nebo usazených evropských advokátů.
Takový legislativní návrh již ČAK předložila Ministerstvu spravedlnosti a nyní čeká, zda se ministerstvo, resp. celá vláda jako taková s návrhem ztotožní a zda bude návrh zákona schválen Parlamentem. „Takže je obtížné v tuto chvíli předjímat, jaký režim bude zaveden a kdy se tak stane. Pokud by byl návrh schválen v podobě, v jakém jej Komora připravila, měl by každý ukrajinský advokát dočasně postavení hostujícího evropského advokáta s tím, že by se v případě zájmu mohl nechat zapsat do seznamu evropských advokátů, čímž by mu (opět dočasně) vzniklo postavení usazeného evropského advokáta,“ uvedl vedoucí Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK JUDr. Johan Justoň.
Režim hostujících evropských advokátů i režim usazených evropských advokátů je vymezen v části třetí Zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Pokud by tedy Zákon „Lex Ukrajina“ nabyl účinnosti, mohl by každý ukrajinský advokát začít poskytovat právní služby na území ČR jako hostující evropský advokát a mohl by se nechat zapsat do seznamu evropských advokátů jako usazený evropský advokát. Jakmile by zákon „Lex Ukrajina“ pozbyl platnosti, všichni ukrajinští advokáti ztrácejí oprávnění poskytovat právní služby na území ČR.

Šéfka NAAU pak ještě jednou poděkovala všem, kteří podpořili ukrajinské advokáty v této těžké době charitativními dary a dalšími druhy pomoci. „Nenacházím slova, abych vyjádřila své poděkování za materiální podporu, které se nám od vás dostalo v podobě charitativní pomoci, vážení kolegové. Tyto prostředky byly rozděleny těm, kteří trpěli válkou. Bohužel, velké množství našich kolegů již zemřelo, domy byly zničeny, domovy ztraceny. Vaše finanční prostředky pomohly těmto rodinám přežít toto neštěstí a v podstatě přežít vůbec,“ poděkovala evropským kolegům předsedkyně Národní ukrajinské advokátní komory za celou komunitu ukrajinských advokátů a zmínila přitom pomoc kolegů zejména ze sousedních zemí – z Polska, České republiky a Slovenska, ale rovněž advokáty z Turecka, Německa, Španělska a Katalánska, z Nizozemska nebo Velké Británie, kteří nabídli své domovy a další hmatatelnou pomoc. Mnoho advokátů také rychle poskytlo Ukrajincům potřebné právní informace a souhlasilo s poskytnutím bezplatné právní pomoci ukrajinským kolegům a občanům Ukrajiny obecně.

Nedovedete si představit, jak se teď cítí například naše kolegyně a dcera, jejíž město bylo bombardováno. Schovaly se v koupelně, a když z ní vyšly, byt byl pryč. Zůstaly bez věcí, bez dokladů, bez peněz. Byly v úkrytu, dostaly oblečení a jídlo. Ale teď přichází léto a nemají co na sebe, ani žádné prostředky k obživě. A takových advokátů máme spoustu,“ řekla Lydia Izovitová. Dobročinnou pomoc od zahraničních partnerů jim rozděluje správní rada NAAU, která již věnovala více než 6 milionů hřiven advokátům z regionů nejvíce postižených vojenskou agresí.

Členové správní rady v minulém týdnu posuzovali další žádosti advokátů, jejichž rodinní příslušníci zemřeli nebo byli vážně zraněni v důsledku nepřátelských akcí na území Ukrajiny. Například přidělila 10 000 hřiven na ošetření syna advokáta, který byl zraněn při ostřelování, a 15 000 advokátce ze Sumy, jejíž manžel zemřel – jeho tělo bylo nalezeno ve spáleném autě. Celkem bylo vyřízeno dalších 20 žádostí advokátů, kteří částečně nebo úplně přišli o své domovy v Mariupolu, Irpini a Černigově. Správní rada dále finančně podpořila samoživitele a advokáta, který se léčí na onkologii. Podle vedoucího sekretariátu NAAU Vadyma Krasnyka, se správní radě podařilo převést finanční prostředky i advokátům z dočasně obsazeného Chersonu na jídlo a základní potřeby.

Redakce AD
Zdroj: NAAU
Foto: canva.com; NAAU

 

 

Go to TOP