Již 7. seminář ČAK bude o konfliktu na Ukrajině z pohledu mezinárodního práva

Česká advokátní komora zve na další, v pořadí již 7. online seminář pro advokáty, který se týká války na Ukrajině a jejích důsledků. Tématem aktuálního webináře který se uskuteční příští pátek 6. května 2022, je Rusko-ukrajinský konflikt z perspektivy mezinárodního práva.

 

Seminář se zaměří na základní představení a analýzu mezinárodně právně relevantních kroků Ruské federace do 24. 2. 2022, na mezinárodněprávní úpravu použití síly a také základní představení událostí, které lze charakterizovat jako porušení mezinárodního práva humanitárního, mezinárodního práva lidských práv, stejně jako na základní představení mechanismů trestněprávního stíhání jednotlivců na mezinárodní úrovni.

Přednášet bude JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A., odborný asistent Katedry mezinárodního a evropského práva PF UPOL.

Seminář se uskuteční 6. května v čase od 9 do 10:30 hodin, je zdarma a je určen pro advokáty. V případě volné kapacity je možná účast advokátních koncipientů.

Organizační pokyny a další informace pro účastníky jsou na webu v Kalendáři akcí a ve Vzdělávacích akcích pod tímto odkazem.

 

Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP