Pozměňovací návrh může ukončit nedůstojné prohlídky advokátů u soudů

Sněmovní opozice, konkrétně poslanci ústavněprávního výboru Dominik Feri (TOP 09) a Marek Benda (ODS), využili opětovného projednávání vládní novely zákona o soudech a soudcích k předložení vlastních pozměňovacích návrhů.  Navrhují zrušit účast laických přísedících v civilních sporech a omezit oprávnění předsedů soudů nařizovat osobní kontroly advokátů při vstupu do soudních budov výhradně na jednotlivé odůvodněné a nezbytné případy.

Plošné osobní prohlídky advokátů, kteří vystupují v soudních procesech jako nedílná součást justičního systému, a tím napomáhají realizovat nejvýznamnější právo účastníka soudního řízení, jímž je právo na spravedlivý proces, shledává Česká advokátní komora zbytečnými, zatěžujícími a dlouhodobě proti nim brojí. Pro advokáty, kteří dnes a denně soudy navštěvují, jsou takové prohlídky skutečně dehonestující…

Zkušenost advokáta z praxe

Návštěva soudů je pro advokáta Mgr. Lukáše Trojana, člena prezídia Unie obhájců ČR, téměř denní rutinou. „K samotné existenci bezpečnostních prohlídek bych rád uvedl, že každý předseda soudu má v plné kompetenci vymezit justiční stráži subjekty, které představují tzv. bezpečnostní riziko. Za sebe dokáži respektovat bezpečnostní praxi, kdy se takové prohlídce musí podrobit všichni návštěvníci soudní budovy, a to bez ohledu na jejich profesní zařazení. I s takovým režimem se lze u některých soudů setkat. Bezpečnostní prohlídku tak bez výjimky absolvují advokáti, státní zástupci, policisté, účastníci řízení, svědci atd. Výjimku tvoří pouze soudci a zaměstnanci soudu.“

Za nepřijatelnou ovšem považuje Mgr. Lukáš Trojan praxi „selekce“ návštěvníků, tedy vyčlenění pouze advokátů z množiny profesí, které z titulu své činnosti musí soudy navštěvovat. „Pokud příslušníci Policie České republiky, dalších ozbrojených složek a sborů, zpravodajských služeb a státní zástupci, ale například i notáři se prohlídkám podrobovat nemusí, zatímco u advokátů je prohlídka vyžadována, považuji osobně takový přístup za selektivní uplatňování kolektivní odpovědnosti a zásadně s ním nesouhlasím. Uvedený přístup navíc podle mého názoru ve svém důsledku zobrazuje nerovný přístup k procesním stranám,“ shrnuje a dodává: „k samotnému režimu prohlídek je třeba uvést, že v důsledku několikaletého intenzivního působení ČAK skutečně došlo k významnému kvalitativnímu posunu při provádění samotných prohlídek. Za sebe mohu uvést, že jsem se při téměř každodenním styku se soudy nesetkal v poslední době s nepřiměřeným chováním justiční stráže. Alespoň v mé praxi tak došlo ke kvalitativnímu posunu.“

Otázkou, kterou si patrně položili i výše uvedení poslanci, autoři pozměňovacího návrhu, zůstává, zda je vůbec třeba zostřeného dohledu zrovna nad advokáty? Za dlouhou dobu jsou totiž známy pouze dva dílčí incidenty, kdy advokát do budovy soudu vnášel zbraň.  Takové pochybení musí být pochopitelně a je podle České advokátní komory (ČAK) kárně stíháno. Toto stanovisko  již před časem přijalo představenstvo ČAK a publikovalo ho na svých oficiálních stránkách.

 „Advokacie je součástí justice v širším smyslu. Neadekvátní, někdy velmi nedůstojné kontroly advokátů či jejich „hlídkování“ justiční stráží během soudních řízení, jsou zbytečnou dehonestací ústavního poslání advokacie,“ uvádí Iva Chaloupková, mluvčí České advokátní komory a pokračuje: „I když už u většiny soudů byly prohlídky zrušeny (cca v 70 % případů) a převažují vstupy do soudních budov po předložení advokátního (koncipientského) průkazu, shledáváme jednoznačně jako přínosné, aby byl zakotven nový systém, který by danou praxi zcela sjednotil. Předmětný pozměňovací návrh může být tou správnou cestou,“ dodává.

A jakou radu pro stávající praxi připojuje na závěr Mgr. Lukáš Trojan pro své kolegy? „Pokud by k nějakému nepatřičnému jednání ze strany justiční stráže došlo, vyzývám dotčené advokáty, ať neváhají a stěžují si, a to jak předsedovi příslušného soudu, tak Generálnímu ředitelství Vězeňské služby. V kopii ať informují ČAK. Tento proaktivní přístup usnadní možnost případné excesy řešit,“ shrnuje zkušený advokát.

 

Zdroj: red.

 

 

Go to TOP