Profesní komory cítí nutnost diskutovat a navázat na tradici setkání s premiérem

Zástupci profesních komor se na svém dubnovém setkání, kterého se za ČAK zúčastnili předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., tajemník JUDr. Petr Čáp a vedoucí Odboru vnější a vnitřní legislativy JUDr. Johan Justoň, vzájemně informovali o dění ve svých komorách a vyjádřili se k současné problematice  jednotlivých profesí, včetně dopadů pandemie covidu-19. Diskuse se týkala také uprchlíků z Ukrajiny, možností podpory, pomoci a vytvoření podmínek pro jejich začlenění do systému v ČR, včetně uznávání kvalifikace. Prostor v diskusi dostalo i žhavé advokátní téma, a to vinklaření, a napříč komorami také aktuální srovnání úrovně vzdělávání poskytované tuzemskými a zahraničními univerzitami, profesní zkoušky a další témata.


Na setkání byly připomenuty myšlenky bývalého předsedy ČAK JUDr. Vladimíra Jirouska o společném orgánu, nově však formou pravidelného střídání dvou profesních komor, které budou v daný rok blíže monitorovat agendu všech zúčastněných komor a navrhovat potřebná opaření v oblasti legislativní či mediální.

Zástupci komor také projevili zájem o znovuobnovení pravidelných setkání premiéra se zástupci profesních komor a nastavení spolupráce s novou vládou. Profesní komory, které ze zákona sdružují a autonomně spravují specialisty z klíčových profesí, nabízejí státu systematickou spolupráci a dovolují si Vládu ČR a jejího premiéra vyzvat k obnově tradice těchto setkání.

 

Po covidu jsme již obnovili osobní spolupráci napříč obory. Vytváříme společné odborné skupiny. Profesní komory jsou klíčovou součástí právního a ekonomicky efektivního státu, znakem nejúspěšnějších částí EU. V situaci ekonomické a válečné krize bychom rádi po pauze způsobené pandemií pomohli se vznikem potřebných zákonů, v boji s korupcí, se zefektivněním a upevněním právního státu. Jako součást veřejné správy chceme důslednější boj s obcházením zákonů, nelegálním zaměstnáváním a klamáním zákazníků a nekalými obchodními praktikami, včetně matoucích označení organizací či služeb. Umíme vyřešit řadu otázek spojených se začleňováním uprchlíků a pomoci s naplňováním řady ustanovení programového prohlášení Vlády ČR díky desítkám tisíc špičkových odborníků z našich řad. Tuto pomoc v současné složité situaci nabízíme,“ zaznělo ve společné zprávě, která byla adresována premiérovi ČR, profesorovi PhDr. Petr Fialovi, Ph.D., LL.M.

Společnou zprávu podepsaly Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Exekutorská komora, Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Komora patentových zástupců, Notářská komora ČR, Česká lékárnická komora, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Komora veterinárních lékařů.

 

Protože zástupci komor považují za velmi důležité pravidelně se setkávat, navrhli termín svého příštího jednání s upřednostněním prezenční účasti na říjen 2022.

Redakce AD
Foto: ČSK

 

Go to TOP