První absolventi Dalšího vzdělávání advokátů slavnostně převzali osvědčení

V pondělí 25. dubna 2022 odpoledne se ve Velké zasedací místnosti Kaňkova paláce uskutečnilo první slavnostní předávání Osvědčení o absolvování Dalšího vzdělávání advokátů. Další vzdělávání advokátů je dobrovolným projektem České advokátní komory, který byl zahájen 1. ledna 2019 a díky němuž si advokáti mohou rozšířit vzdělání, a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na českém trhu. Po třech letech od jeho počátku tak prvních 60 jeho absolventů získalo osvědčení a s ním i 20% slevu na vzdělávací akce pořádané Odborem výchovy vzdělávání v Praze a pobočkou ČAK v Brně po dobu 3 let.

 

Většina absolventů kvůli pracovnímu vytížení preferovala zaslání osvědčení poštou, osobně si pro ně pak přijelo sedm advokátů zejména z Prahy a středních Čech, kterým je předala členka představenstva ČAK zodpovědná za vzdělávání JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. Úvodem všem poděkovala za to, že se do celoživotního vzdělávání zapojili i že vážili cestu do sídla Komory. „Vzdělávání je pilířem každé civilizované společnosti a v advokátní profesi to platí dvojnásob. Pevně doufám, že Vám vzdělávací akce Komory daly to, co jste od nich očekávali, a že nově nabyté znalosti obohatily Vaši praxi a potažmo zkvalitnily i služby pro Vaše klienty,“ uvedla JUDr. Dolanská Bányaiová.

„Osvědčení předáváme poprvé a budeme je vydávat průběžně podle toho, jak budou postupně advokátky a advokáti splňovat požadovaný počet kreditů. Pokud by měli i další, kteří zatím vyčkávali, zájem se zapojit, bližší informace o projektu, stejně jako jeho pravidla, jsou k dispozici na webu ČAK,“ doplnila vedoucí Odboru výchovy a vzdělávání ČAK Ing. Lenka Matoušková.


A jak hodnotí tříleté vzdělávání ČAK první absolventi?

Praxe pražské advokátky JUDr. Marcely Šancové je zaměřená na občanské a rodinné právo, takže z jejího úhlu pohledu byly nejužitečnější přednášky Mgr. Michala Králíka, Ph.D., o společném jmění manželů, JUDr. Pavlíny Brzobohaté o bytovém spoluvlastnictví a JUDr. Davida Vláčila zaměřená na procesní právo. „V každodenní praxi mi vzdělávání dává lepší a systematičtější přehled o judikatuře, rychlejší pochopení nových občansko-právních institutů, než kdybych je získávala „samostudiem“, a také oceňuji aktuálností informací. Tím mám na mysli to, že mnohé komentáře k občanskému zákoníku jsou již v soudní praxí překonané, popřípadě „mlčí”. Od mého absolvování PF UK letos uplyne už 40 let, za tu dobu se změnil celý právní řád, takže další a celoživotní vzdělávání je přirozené a důležité,“ uvedla u příležitosti předávání osvědčení JUDr. Marcela Šancová, která kromě komorového vzdělávání začala intenzivně navštěvovat i přednášky pořádané Jednotou českých právníků, za které také sbírá potřebné kredity.

Školení Mgr. Michala Králíka, Ph.D., o SJM ocenila i další advokátka JUDr. Michaela Strnadová z Prahy a zmínila také seminář JUDr. Jaromíra Jirsy o péči o nezletilé v judikatuře ÚS nebo přednášky PhDr. Alicje Leix či PhDr. Hrubého a všechny akce pořádané Unií rodinných advokátů.

Ze školení si vždy odnáší nové teoretické i praktické poznatky, které využívá ve své praxi, i advokátka a zapsaná mediátorka JUDr. Veronika Plicková Dvořáková z Kolína. Vzhledem tomu, že si volím témata pro mou praxi aktuální, školení mi mnohdy pomohou, zejména pokud jsou zaměřená na novou judikaturu či nové praktické otázky dané problematiky. Vše pak ve své praxi zúročím,“ uvedla.

Sérii seminářů s tématikou zákona o obchodních korporacích, za které jeho účastníkům ČAK kredity také připisuje, i když není jejich pořadatelem, si zase pochvalovali advokáti Mgr. Milan Sivý, LL.M., a JUDr. Zdenka Pokorná zabývající se ve své praxi obchodním právem. Ocenili také online vzdělávání v době covidové. „Netušila jsem, že mi budou online školení vyhovovat. Nemusím ztrácet čas dopravou a školení mohu nerušeně absolvovat z kanceláře, navíc lektoři průběžně odpovídají i na dotazy účastníků, takže pro mě je tato forma i do budoucna jednoznačně výhodnější,“ dodala JUDr. Pokorná.

„Pro mě osobně byla nejpřínosnější školení týkající se výkonu advokacie jako takové, advokátní psychohygiena, sebereflexe, profesní dovednosti při komunikaci s klienty a podobně. Je to částečně ovlivněno i tím, že velkou část mé advokátní agendy zabírá rodinně-právní problematika, a to počínaje opatrovnickým řízením, péčí o nezletilé, omezením svéprávnosti fyzických osob, přes rozvody manželství a vypořádání majetkových poměrů po zániku společného jmění manželů až po řešení sporů mezi společníky nebo jinak majetkově propojenými osobami a korporátní agenda obecně. Tedy moje advokátní praxe je v převažující míře prací s lidmi v konfliktu, což je i pro mě jako advokáta velmi náročné i po psychické stránce.  Velmi přínosné jsou pro mne z tohoto pohledu odborné semináře a workshopy pořádané nejen přímo ČAK, ale i Unií rodinných advokátů v čele s JUDr. Danielou Kovářovou,“ sdělila své poznatky JUDr. Jana Ďuricová, advokátka, předsedkyně a zakládající členka Ligy proti domácímu násilí z. s.


Kromě osvědčení, která opravňují k čerpání slevy na další vzdělávání, obdrželi první absolventi projektu jako zvláštní ocenění i čestné vstupenky na galavečer Právníka roku 2020/21, který se bude letos konat v netradičním termínu – 27. května 2022 od 19 hodin.


Redakce AD
Foto: ČAK

 

 

Go to TOP