Se změnami v zákoníku práce se můžete seznámit i on-line, na webináři

Na hlavní změny v oblasti pracovního práva, mimo jiné na změnu koncepce dovolené, doručování písemností, přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích či zavedení zcela nového pracovněprávního institutu v podobě tzv. sdíleného pracovního místa, je zaměřen webinář Novela pracovního práva, který pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 23. listopadu 2020 od 9 do 12,30 hodin.

 

Webinář je určen pro advokáty, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, personalisty a další zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku. Jeho hlavním cílem je seznámit účastníky se změnami, které přináší souhrnná novela zákoníku práce.

Přednášet bude JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. JUDr. Podrazil působí jako lektor pro pořadatele vědeckých seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Webinář bude probíhat on-line přes ZOOM (odkaz včetně prezentace bude zaslán všem přihlášený jeden den před konáním webináře na e-mail). Cena je 1 000 Kč včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek a plateb je 20. listopadu 2020.

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Michaelu Šrámkovou, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP, michaela.sramkova@upol.cz.

 

 

Redakce AD
Foto: Pixabay

Go to TOP