Otevřená věznice v Jiřicích funguje pátý rok, recidiva vězňů je zatím 11procentní

Projekt takzvané otevřené věznice praktikují ve věznici v Jiřicích na Nymbursku pátým rokem. Otevřenou věznicí za tu dobu prošlo 195 vězňů, z nichž

Projekt takzvané otevřené věznice praktikují ve věznici v Jiřicích na Nymbursku pátým rokem. Otevřenou věznicí za tu dobu prošlo 195 vězňů, z nichž 137 je propuštěných. Úspěšný návrat do společnosti má za sebou 89 procent z nich, 11 procent se po propuštění dopustilo recidivy a vrátilo se do vězení. Momentálně si trest v otevřené věznici odpykává 27 vězňů, uvedla vedoucí Oddělení výkonu trestu pro objekt tzv. Otevřené věznice při Věznici Jiřice PhDr. Mgr. Hana Prokopová.

 

Jediným kritériem, které musí vězeň pro přeložení do otevřené věznice splňovat, je jeho zařazení do věznice s ostrahou v nízkém stupni zabezpečení. Vězeň by tady měl ideálně strávit zhruba 1,5 roku před svým propuštěním na svobodu, minimální doba je stanovena na šest měsíců.

Kapacita otevřené věznice v Jiřicích je 32 odsouzených. Všichni mají práci, a to zejména mimo areál věznice na venkovních pracovištích. „Vzhledem k poloze věznice se jedná převážně o podniky zabývající se automotivem. Z pracovní odměny mají povinnost ze zákona hradit náklady výkonu trestu, další část odměny jim je rozúčtována například na pohledávky, výživné, kapesné,“ přiblížila Hana Prokopová.

Hlavním cílem projektu otevřené věznice je snížení míry recidivy, která je v Česku na úrovni zhruba 65 procent. Ze 195 zařazených do projektu otevřené věznice v Jiřicích se jich za mříže dosud vrátilo 15. „Vzhledem k celorepublikové recidivě se jedná o velice nízké číslo, avšak musíme brát v potaz, že toto číslo je z malého vzorku odsouzených, kteří program otevřené věznice absolvovali. Spíše se musíme zaměřit na to, že program je teď ověřen a z našeho pohledu je funkční,“ uvedla Prokopová. V otevřené věznici je 14 civilních zaměstnanců, z toho osm vychovatelů, kteří pracují ve dvanáctihodinových směnách.

O zařazení odsouzeného do programu rozhoduje ředitel věznice na návrh odborné komise. V rámci zachování rovnosti práv odsouzených je do objektu otevřené věznice zařazen každý odsouzený, který podá žádost a splňuje kritéria pro účast v programu. Žádosti si podávají i odsouzení z jiných věznic.

Otevřenou věznici tvoří čtyři domy se čtyřmi samostatnými pokoji a společným obývacím pokojem. Vězni se dennímu režimu věnují bez speciálního dohledu, po práci mají další povinnosti, například se starají o zvířata, perou si oblečení nebo myjí nádobí.

Od roku 2019 mají vězni v otevřené věznici na starost výcvik vodicích psů. Dosud bylo do otevřené věznice předáno v rámci projektu Tlapka v dlani k zajištění socializace osm štěňat. „Projekt vhodným způsobem reaguje na metodiku zacházení s odsouzenými v otevřené věznici a klade si za cíl vysledovat, jakým způsobem může zvíře ve výkonu trestu pozitivně ovlivnit reedukační proces u vězněných osob,“ sdělila vedoucí Oddělení výkonu trestu pro objekt tzv. Otevřené věznice při Věznici JiřiceProkopová.

Zařízení v Jiřicích na Nymbursku je jednou z mála věznic, které byly otevřeny po roce 1989. Věznice zde vznikla v roce 1994 v bývalém vojenském prostoru rekonstrukcí kasárenských objektů, které sloužily jako hlavní velitelství sovětské armády. Kapacita věznice je 771 lidí.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto Věznice Jiřice: archiv VS ČR

Go to TOP