VSZ dozoruje trestní řízení ve věci podezření ze spáchání válečných zločinů

Vrchní státní zastupitelství v Praze vede dozor nad trestním řízením, jež bylo zahájeno policejním orgánem Národní centrálou proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky ve věci podezření ze spáchání zločinu použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle ustanovení § 411 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku.

 

„Cílem řízení je zajistit důkazy o válečných zločinech probíhající války na Ukrajině prostřednictvím svědků, obětí, kteří hledají ochranu před válkou na území České republiky,“ uvedla JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., vrchní státní zástupkyně v Praze. Trestní řízení není podle ní zatím ve fázi, ve které by byli konkrétní lidé za válečné zločiny stíháni.

Trestní řízení je vedeno orgány činnými v trestním řízení s odkazem na zásadu univerzality, dle které se podle zákona České republiky posuzuje trestnost mimo jiné zločinů použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva a plenění v prostoru válečných operací i tehdy, spáchá-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.

Policisté podle státní zástupkyně nyní shromažďují a analyzují veškeré dostupné informace, ať již z veřejných zdrojů či od dalších orgánů veřejné moci. Mluvčí NCOZ Mgr. Jaroslav Ibehej řekl, že byl kvůli tomuto prověřování v útvaru vytvořen tým policistů. Spolupracuje podle něj s partnery v ČR i v zahraničí.

„Předpokladem zajištění dostatečného množství důkazů je potom především ochota uprchlíků spolupracovat s orgány České republiky,“ uvedla Bradáčová. Podle ní proto bude následovat informační kampaň.

„Dnešní svět elektronických komunikací umožňuje na rozdíl od předchozích konfliktů zajistit rovněž množství informací, potencionálních důkazů v podobě fotografií, videozáznamů, audio hovorů, které mohou přispět k možnému budoucímu potrestání pachatelů těchto zločinů,“ dodala vrchní státní zástupkyně.

Předmětem prověřování jsou jednání, která podle prvotních informací vykazují znaky válečných zločinů, které vymezuje rovněž mezinárodní právo o prostředcích a způsobech vedení války, nebo jiných ozbrojených konfliktů, tedy především vykazuje znaky vedení války v rozporu s Haagskými a Ženevskými úmluvami.

Vrchní státní zastupitelství koná v součinnosti s Agenturou Evropské Unie pro justiční spolupráci v trestních věcech – Eurojustem, který koordinuje předávání informací o trestních řízeních v jednotlivých zemích (Litvě, Estonsku, Polsku, Slovensku a SRN).

K zaznamenávání svědectví uprchlíků z Ukrajiny ohledně válečných zločinů vyzvala při návštěvě ČR na začátku dubna eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová. Ministr vnitra Mgr. Vít Rakušan k tomu uvedl, že pracovníci v asistenčních centrech se už na tuto problematiku při vstupních pohovorech zaměřují a upozorňují uprchlíky na to, že se mohou se svými prožitky obracet na českou policii.

Expertka na lidská práva a advokátka Mgr. Monika Mareková, M.Jur., v březnu na workshopu k tématu rusko-ukrajinského konfliktu uvedla, že válečné zločiny či zločiny proti lidskosti spáchané na území Ukrajiny by mohla stíhat i Česká republika, stejně jako kterýkoliv další stát, jehož trestní zákoník tyto trestné činy obsahuje.

Zdroj: verejnazaloba.cz
Foto: AD

 

 

Go to TOP