IP Mediační centrum Praha pořádá kurz vyjednávání nejen pro IP mediátory

Pro IP mediátory a další zájemce z řad advokátů a patentových zástupců pořádá IP Mediační centrum Praha ve dnech 5. a 6. května 2022 v Praze dvoudenní prakticky zaměřený trénink vyjednávání se špičkovým lektorem Ing. Vladimírem Nálevkou.

 

Trénink je prakticky orientovaný a využívá interaktivních metod. Je založen na praktických cvičeních a případových studiích. Významnou součástí školení jsou simulace vyjednávacích situací a modelování optimálního průběhu vyjednávání. Zkušenosti z těchto aktivit umožní správně reagovat v reálné situaci, pomohou při rychlé volbě odpovídající strategie a taktiky. Zařazována jsou i týmová cvičení, jež podporují vzájemnou výměnu zkušeností účastníků. Dostatek prostoru je ponechám pro diskusi a řešení reálných výzev, s nimiž se účastníci setkávají. V průběhu tréninku bude promítnut kvalitní výukový film.

Účastníci obdrží studijní manuál, kde je komplexně a přehledně zpracována problematika vyjednávání včetně vybraných praktických návodů, případových studií a cvičení. Další pomůckou jsou praktické kartičky s hlavními body vyjednávání (velikost vizitky) v pouzdru. Na závěr dostanou účastníci seznam doporučené literatury.

 

 

 

Kurz bude probíhat prezenčně v prostorách Úřadu průmyslového vlastnictví, vždy od 9:00hod do 15:00hod. Účastníci obdrží po skončení kurzu certifikát o jeho absolvování.

Přednášející: Ing. Vladimír Nálevka je spolumajitelem a vedoucím konzultantem společnosti Interquality, jeho hlavní specializací problematika vyjednávání (negociace). Vede jak vnitropodnikové, tak veřejné tréninkové programy a poskytuje poradenskou podporu vyjednavačům i negociačním týmům. Přednáší česky a anglicky. Jako konzultant či školitel působil v desítkách českých i zahraničních společností (jako jsou např. bnt attorneys-at-law, Česká spořitelna, Československá obchodní banka, ČEZ, Google, Havel & Partners, innogy, KPMG, LEGO, O2, Pivovary Staropramen, PRK Partners, Rowan Legal, SAP BSCE, Schönherr Rechtsanwälte, Škoda Auto). V současné době se jako školitel vyjednávacích dovedností podílí na přípravě předsedů pracovních skupin a jejich alternátů na české předsednictví v Radě EU.

 

Cena kurzu: 14 900 Kč pro účastníka, který je IP mediátorem zapsaným na seznamu IP mediačního centra Praha.

Pro účastníka, který je advokátem nebo patentovým zástupcem nezapsaným na seznamu IP mediačního centra Praha, je cena kurzu stanovena na částku 15 900 Kč. Pro ostatní účastníky z řad odborné veřejnosti je cena kurzu stanovena na částku 18 900 Kč.

 

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu info@ipmediace.cz, kde Vám registraci na kurz obratem potvrdíme a pošleme Vám fakturu. Přihlášky je nutné podat nejpozději do 30. dubna 2021.

 

Více informací ZDE.

 

Redakce AD, IP Mediační centrum Praha
Foto: canva.com

 

Go to TOP