Vláda odmítla návrh poslanců zřídit nový úřad pro veřejné zakázky

Návrh čtyř desítek poslanců, aby na veřejné zakázky dohlížel nový Úřad pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek, vláda na svém jednání v pondělí 4. ledna odmítla. Poslanci míní, že jejich návrh by učinil systém více předvídatelným a transparentním. Podle názoru kabinetu je třeba zvážit, zda by ke stejnému cíli nebylo možné dospět jinak, třeba prostřednictvím dílčích organizačních změn.

Pod návrhem je podepsaná například někdejší ministryně spravedlnosti Taťána Malá nebo poslanec Petr Dolínek. Nový úřad by měl sídlit rovněž v Brně stejně jako nynější Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od tohoto úřadu by měl převzít agendu dohledu nad veřejnými zakázkami. Dosavadní antimonopolní úřad by poté dohlížel pouze na hospodářskou soutěž, problematiku významné tržní síly a veřejnou podporu.

Za nedostatek současné právní úpravy považují předkládající poslanci obecné nastavení přezkumu rozhodnutí úřadu. Uvádějí také, že členové rozkladové komise jsou jmenováni bez jasných pravidel nebo požadavků na odbornost, účastníci řízení je neznají a ÚOHS nemá ani zákonnou povinnost je zveřejňovat.

Vláda se v odmítavém stanovisku pozastavila nad tím, zda je tato změna vůbec nutná. Poslanci podle vlády nezdůvodnili, že je jejich řešení výhodnější nebo dokonce jediné možné. Některé nedostatky, které poslanci současné úpravě vytýkají, lze podle vlády řešit novelizací již existujících zákonů. Jde například o výběrové řízení na předsedu úřadu nebo o kvalifikační požadavky na členy jeho vedení.

Bez ohledu na zamítavé stanovisko vlády se budou moci poslanci předlohou zabývat. Není ale jisté, zda se k tomu do voleb dostanou.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP